Ar manu draugu Ivaru, malkojot labu Reinas ielejas sarkanvīnu, atcerējāmies Liepājas kā universitātes pilsētas jaunākās aktualitātes. No publisko aktivitāšu atspoguļojuma redzams, ka Liepājas Universitāte ir nonākusi smagas izvēles priekšā: kur izlietot naudu par izsolē pārdoto ēku Baseina ielā 9?

Viens no variantiem, kā izlietot iegūto naudas summu, ir Liepājas Universitātes (LiepU) galvenās ēkas modernizācija, tostarp "sētas puses" savešana kārtībā, kā portālam irliepaja.lv skaidrojusi LiepU saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa.

Bet LiepU galvenajai sabiedrisko attiecību speciālistei Simonai Laiveniecei ir plašāks skatījums uz problēmas risinājumu, viņa portālam irliepaja.lv atbildējusi, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu nr. 127, kas izdots pērn 25. martā, Universitāte drīkst izlietot izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus trim mērķiem – ēkas Lielajā ielā 14 modernizācijai, projekta "LiepU infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija, prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošana, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" īstenošanai, kā arī ilgtermiņa aizdevuma Valsts kasē atmaksai.

Mums ar Ivaru kā izglītības jomas nespeciālistiem šķiet, ka


visoptimālākais šīs naudas izlietojums būtu prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošana, proti, LiepU nākamās rektores algas fonda palielināšana,

lai uz šo amatu būtu veselīga konkurence vismaz Baltijas valstu kontekstā.

Otrs virziens būtu atbilstošas datoru programmatūras iepirkums, kas izķertu plaģiātismu, sākot no bakalaura līdz akadēmiķa kvalifikācijas darbiem.

Bet sētas puses "sakārtošana" varētu aprobežoties ar vārtu nomaiņu, jo tas novērstu nesankcionētu urinēšanu no blakus stāvošo taksometru un autobusu vadītāju puses.