Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis no 19.marta līdz 25.maijam atstājis savu mācību iestādi uzticamo padoto pārziņā un devies atvaļinājumā.

Mazliet vairāk nekā divi mēneši mācību gada noslēguma posmā bez direktora? Bet kopumā, iespējams, ģimnāzijas direktora atvaļinājums šogad būs pat četri mēneši. Vismaz Izglītības pārvaldes vadītājai Kristīnei Niedrei-Latherei, šķiet, pret to iebildumu nav. Jautāta, vai Valča kungam, tāpat ka citiem izglītības laukā strādājošiem, pienāksies arī divi atvaļinājuma mēneši vasarā, viņa irliepaja.lv atbildēja, ka pienākas gan, tikai pagaidām no ģimnāzijas direktora iesniegums vēl neesot saņemts.

Niedre-Lathere: "Varu vien šobrīd piebilst, ka Valča kungs nav bijis atvaļinājumā sakarā ar garo skolas renovācijas periodu. Tā kā skola ir Kompetenču pilotprojekta skola, tad direktors ir vadības darba grupas dalībnieks Latvijā, un šobrīd ir ļoti aktīvs projekta darbības laiks, izstrādājot vadlīnijas jaunajam izglītības saturam. Vēlos uzsvērt, ka, atrazdamies atvaļinājumā, Valča kungs turpina darbu iepriekš minētajā projektā un profesionālās pilnveides celšanā kā skolas direktors".

Pārvaldes vadītāja arī sirsnīgi centās pārliecināt, ka viņas partijas biedra prombūtne skolā nerada "nekādu apdraudējumu mācību procesam" un "darbs netiek paralizēts".

Šāds ilgstošs atvaļinājums arī neesot pretrunā ar pārvaldes izstrādātajām stingrajām rekomendācijām par to, ka skolu direktori mācību gada laikā nedrīkst dažādām ārpusskolas vajadzībām izmantot vairāk kā divas nedēļas. Pretrunas nav, jo rekomendācijas tikšot ieviestas tikai, sākot ar jauno mācību gadu.

Taču, ja nav pretrunas ar pārvaldes rekomendācijām, tad ar Darba likumu gan varētu būt. Likuma 35.nodaļas "Atvaļinājumi" 149.pantā "Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums" teikts:

"Izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas pievieno nākamā gada atvaļinājumam. Atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu."

Ja jau mācību iestāde laikā, kad skolas gads vēl nav beidzies, bez direktora var iztikt divus mēnešus, nejūtot "nekādu apdraudējumu", bet kopumā, iespējams, pat visus četrus mēnešus, tad varbūt taupības nolūkā algu direktoriem jāmaksā tikai laikā, kad mācību iestādē notiek lieli remonti? Vai varbūt tik labu remontdarbu vadītāju, kāds ir Valča kungs (par to šaubu nav – dažādas balvas un atzinība par skolas renovāciju netrūkst!), rotācijas kārtībā jāsūta uz visām pilsētas skolām, kurām pienākusi ilgi gaidītā lielo remontdarbu rinda?

*Kas atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim (no latīņu val.)