Portāls irlipaja.lv ne pirmo reizi saskaras ar dīvainu parādību – par nodokļu maksātāju naudu algotie pašvaldības iestāžu sabiedrisko attiecību speciālisti atrod visneidomājamākās atrunas, kāpēc nevar informēt medijus par svarīgiem notikumiem, par kuriem būtu jāzina visplašākajām masām. Jo par to,


kas notiek Liepājas reģionālajā slimnīcā vai aiz Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) izkārtnes, ir daļa katram liepājniekam!

Neuzskaitīsim visus gadījumus, bet nupat kļuvis zināms, ka slimnīcā veikta Baltijas reģionā unikāla (!) operācija. Jā, par to rakstīja laikraksts "Kurzemes Vārds". Kā viņi par to uzzināja? Tā kā citi mediji nav tikuši informēti, jāsecina, ka avīzes informētību nodrošinājusi redaktora Inta Graša ciešā ģimeniskā saite ar slimnīcas sabiedrisko attiecību speciālisti Indru Grasi.


SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe savukārt savdabīgi saprot mediju informēšanu. Piemēram, tas, ka Liepājas ostai ir jauns kapteinis, pēc SEZ sabiedrisko attiecību speciālistes domām nav mediju cienīga informācija. Arī tas ne, ka ostā darbu sākusi jauna konteinerkravu līnija.  Uz jautājumu, kāpēc portāls irliepaja.lv nesaņem SEZ valdes sēdēs pieņemtos lēmumus, atbilde bija – tie ir pieejami SEZ mājaslapā. Labi, ja tā, tad skatāmies mājaslapā. Taču vienīgais, ko ieraugām, ir neko neizsakoši lēmumu nosaukumi:
                   
PIEŅEMTIE LĒMUMI
1.Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.
2.Par grozījumu izdarīšanu ilgtermiņa nomas līgumā.
3.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu. 
4.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
5.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.  
6.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
7.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
8.Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
9.Par grozījumiem apbūves tiesību rezervēšanas līgumā.
10.Par grozījumu izdarīšanu līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanu.
11.Par pirmpirkuma tiesībām.
12.Par pirmpirkuma tiesībām.
13.Par līguma par projekta "Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas teritorijā" slēgšanu.
14.Par līguma par projekta "Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšana" slēgšanu.
15.Par palīgkuģa "Ekologs" nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldībai.
16.Par nomas tiesību pārjaunojuma līguma slēgšanu.
    
Kas tas ir – apzināta informācijas noklusēšana vai vienkārši slinkums? To atļausim izlemt sabiedrisko attiecību speciālistu tiešajam darba devējam – pašvaldībai. Bet, ja skatāmies plašāk, tad darba devējs ir visi Liepājas nodokļu maksātāji.