Liepajalv: Zanda Gūtmane ir profesore, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne. "Gada liepājnieks 2019" titulu Zanda Gūtmane ieguvusi par ieguldījumu Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu studiju un pētniecības attīstīšanā, kā arī izdoto pētījumu "Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā". Izdotais apjomīgais pētījums ir piecpadsmit gadu pētnieciskā darba rezultāts, ko atzinīgi vērtē ne tikai nozares zinātnieki, bet arī vēsturnieki, holokausta un deportāciju vēstures muzeju darbinieki, nacionālās kultūras biedrības. Profesore Zanda Gūtmane ir personība, kura Baltijas literatūrpētniekiem asociējas ar Liepāju kā interesantu un mūsdienīgu literatūrpētniecības centru.

Doktora grādu Zanda Gūtmane ieguvusi Latvijas Universitātē, piedalījusies vairākos Literatūras, folkloras un mākslas institūta projektos, zinātniskās pilnveides vizītēs un vieslekcijās strādājusi Viļņā, Kauņā, Varšavā, Poznaņā un citur ārpus Liepājas. No lektores Zanda Gūtmane Liepājā ir izaugusi par profesori. Šajā amatā ievēlēta 2019. gadā. Zanda Gūtmane, būdama Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, ir panākusi, ka pašlaik Liepājas Universitātei ir tiesības sagatavot jaunu aktieru kursu Liepājas teātrim.