Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzfinansējums veicinājis mūsdienīga, droša, cilvēkiem un videi draudzīga transporta un sakaru pieejamību Latvijā. Sabiedriskā transporta infrastruktūras modernizācijai, laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam, pašvaldības un pašvaldību uzņēmumi visa Latvijā kopumā saņēmuši vairāk nekā 258 miljonus eiro ES līdzfinansējuma.
 
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits: “Esmu gandarīts, ka sabiedriskā transporta infrastruktūra Latvijas pilsētās tiek attīstīta ar ES fondu līdzfinansējumu. Šie ieguldījumi ir nozīmīgi pārejai uz videi draudzīgu un mūsdienīgu sabiedrisko transportu, kas ir ērti un pieejami pasažieriem. 21. gadsimtam atbilstošu risinājumu pielietojums veicina sabiedriskā transporta pieejamību – arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar maziem bērniem. Izvēloties atbalstīt tramvaju pārvadājumus, iedzīvotājiem tiek radīta arī patīkamāka pilsētvide ar ievērojami mazāku gaisa un trokšņa piesārņojumu.”