Liepajalv: Valērijs Jepiskoposovs ir Liepājas Liedaga vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs. "Gada liepājnieks 2019" titulu ir pelnījis par nozīmīgu pārmaiņu virzīšanu un veicināšanu izglītības jomā, izveidojot Liepājas Liedaga vidusskolu.

2019. gadā Liepājā notika divu mazākumtautību skolu – Liepājas 12. vidusskolas un A. Puškina 2. vidusskolas apvienošana, izveidojot Liepājas Liedaga vidusskolu. Nozīmīga loma šajā procesā bija skolu vadītājiem, kuriem nācās būt pašā pārmaiņu procesa virpulī un skaidrot šo procesu un tā ieguvumus savu skolu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Apspriežot abu skolu apvienošanu, arī sabiedrībā raisījās emocionālas debates. Tas, ka abu skolu apvienošana noritēja tik mierīgi, bija lielā mērā, pateicoties bijušās Liepājas 12. vidusskolas direktoram, tagad Liepājas Liedaga vidusskolas direktora vietas izpildītājam Valērijam Jepiskoposovam.

Tieši viņš bija tas "atslēgas cilvēks", kurš spēja ar savu mierīgo, nosvērto raksturu izskaidrot un pamatot abu skolu vecāku lielajā sapulcē Liepājas Universitātes zālē šī procesa neizbēgamību un tā ieguvumus abām pusēm, nomierinot uztraukto publiku, ka viss būs labi. Valerijs Jepiskoposovs jau iepriekš piedzīvojis skolu reorganizāciju, un zināja, ko tas nozīmē. Valērijam Jepiskoposovam uzticējās abu skolu vecāki, skolēni un pedagogi arī tad, kad viņš kļuva par apvienotās Liedaga vidusskolas direktora vietas izpildītāju. Valērijs Jepiskoposovs skolas direktora amatā nostrādājis 27 gadus, un visu šo laiku bijis lielisks, iejūtīgs, ar harizmu apveltīts vadītājs un pedagogs, kurā ieklausās gan savā skolā, gan ārpus tās.

Valērijs Jepiskoposovs ir Liepājas Liedaga vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs. "Gada liepājnieks 2019" titulu ir pelnījis par nozīmīgu pārmaiņu virzīšanu un veicināšanu izglītības jomā, izveidojot Liepājas Liedaga vidusskolu.

2019. gadā Liepājā notika divu mazākumtautību skolu – Liepājas 12. vidusskolas un A. Puškina 2. vidusskolas apvienošana, izveidojot Liepājas Liedaga vidusskolu. Nozīmīga loma šajā procesā bija skolu vadītājiem, kuriem nācās būt pašā pārmaiņu procesa virpulī un skaidrot šo procesu un tā ieguvumus savu skolu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Apspriežot abu skolu apvienošanu, arī sabiedrībā raisījās emocionālas debates. Tas, ka abu skolu apvienošana noritēja tik mierīgi, bija lielā mērā, pateicoties bijušās Liepājas 12. vidusskolas direktoram, tagad Liepājas Liedaga vidusskolas direktora vietas izpildītājam Valērijam Jepiskoposovam.

Tieši viņš bija tas "atslēgas cilvēks", kurš spēja ar savu mierīgo, nosvērto raksturu izskaidrot un pamatot abu skolu vecāku lielajā sapulcē Liepājas Universitātes zālē šī procesa neizbēgamību un tā ieguvumus abām pusēm, nomierinot uztraukto publiku, ka viss būs labi. Valerijs Jepiskoposovs jau iepriekš piedzīvojis skolu reorganizāciju, un zināja, ko tas nozīmē. Valērijam Jepiskoposovam uzticējās abu skolu vecāki, skolēni un pedagogi arī tad, kad viņš kļuva par apvienotās Liedaga vidusskolas direktora vietas izpildītāju. Valērijs Jepiskoposovs skolas direktora amatā nostrādājis 27 gadus, un visu šo laiku bijis lielisks, iejūtīgs, ar harizmu apveltīts vadītājs un pedagogs, kurā ieklausās gan savā skolā, gan ārpus tās.