TV Kurzeme: Šogad Latvijā skolēniem, kuri uzsāks mācības 10. klasē, būs patstāvīgi jāizvēlas priekšmetus, kurus padziļināti apgūt turpmāko 3 gadu laikā. Izvēlētie priekšmeti sastādīt aptuveni 30% no kopējā mācību apjoma. Attiecīgi katrai skolai jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidotus padziļināto kursu komplektus. Pēc Liepājas Izglītības pārvaldes teiktā visas 8 pilsētas vidusskolas esot gatavas pārmaiņām, un skolēniem tiek piedāvāti kopumā 11 dažāda veida padziļinātie kursi.