TV Kurzeme: Šobrīd daudzi uzņēmumi savu darbu cenšas organizēt vairākās maiņās, rūpējoties, lai tajās strādājošie savstarpēji nesatiktos. Tādējādi samazinās inficēšanās risks, un uzņēmēji nodrošinās, ka kāda darbinieka saslimšanas gadījumā karantīnā būs jādodas tikai vienai maiņai, nevis visiem uzņēmumā strādājošajiem. Šādu sistēmu ieviesis arī moduļu māju ražošanas uzņēmums "VIA -S Houses", kas februārī uzsāka darbu jaunās ražotnes telpās Liepājā, Vecās Ostmalas Biznesa parkā, un plānoja palielināt gan darbinieku skaitu, gan ražošanas apjomus. Pandēmija šajos plānos ieviesusi korekcijas.