Liepajalv: Mareks Gluško ir Polijas Ārlietu ministrijas ierēdnis. "Gada liepājnieks 2019" titulu Mareks Gluško saņem par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas vēstures izzināšanā un vēsturisko faktu publiskošanā, sagatavojot un  izdodot grāmatu "Poļi Liepājā – zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture".

Bagātīgi ilustrēto 464 lappušu biezo grāmatu izdevis Nacionālā kultūras mantojuma ārzemēs institūts POLONIKA. Grāmatas atvēršanas pasākums Liepājas muzejā un tās attēlu izstāde mēneša garumā Katoļu katedrāles dārzā bija spilgts 2019.gada vasaras notikums pilsētas kultūras dzīvē.

Monogrāfijas saturā minētas 79 poļu ģimenes, kurām bijusi paliekoša loma Liepājas saimnieciskajā, kultūras, izglītības vai administratīvajā dzīvē.

Monogrāfijai pievienots bagātīgs ilustratīvais materiāls ar vēsturiski poļiem piederējušo māju fotogrāfijām, kuras daudzreiz ir pirmpublicējumi. Viņa zināšanas par Liepāju, tās vēsturiskajām mājām, personām un notikumiem ir enciklopēdiskas, un viņš brīvi pārvalda latviešu valodu.