TV Kurzeme: Liepājas Izglītības pārvaldes rīkotajā bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā pašvaldības finansējums piešķirts tikai 12 projektiem, taču tas darīts 80 – 100% apmērā, lai vecākiem nepalielinātu maksu par atbalstītajām nometnēm. Sākotnēji uz paredzēto kopējo finansējumu – aptuveni 34 000 eiro pretendēja 27 nometņu projekti, tomēr daļa savu dalību konkursā atsaukusi, saprotot, ka nespēs nodrošināt visas saistībā ar pandēmiju ieviestās drošības prasības.