Jūnijā Liepājas centrā tiks atvērta jauna atskurbtuve, kuru vadīs biedrība "Fonds "Agape"",
kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā par atskurbtuves pakalpojuma
nodrošināšanu. To nepacietīgi gaida Liepājas pašvaldības policija, kam jau aptuveni gadu alkohola
reibumā esošas personas jānogādā viņu dzīves vietā vai slimnīcā. Kā zināms, pērn tika pieņemti
grozījumi likumā "Par policiju", kas aizliedza atskurbtuves pakalpojumus sniegt policijas pagaidu
aizturēšanas telpās.