TV Kurzeme: Februārī Nīcā tikās Lejaskurzemes tūrisma jomas pārstāvji, lai ne tikai dalītos savā darbības pieredzē, bet arī uzzinātu, kā attīstīt biznesu šajā nozarē. Finansiālu atbalstu šobrīd var saņemt sadarbojoties ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”, kas ir izstrādājusi un nosaka teritorijas attīstības mērķus.