TV Kurzeme: Liepājā pašreiz gar vairākām izejām uz jūru ir izvietoti aptuveni pusmetru augsti kārklu pinumi ar mērķi samazināt smilšu pārpūšanu. Paralēli šiem darbiem pašvaldībā tiek lemts par pilsētas vēsturiskā centra pludmales izeju labiekārtošanu, piemēram, par atteikšanos no sausajām tualetēm, sakārtojot kanalizācijas sistēmu.