Vairāk nekā nedēļu pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas Liepājas būvvalde publiski paziņojusi, ka avārijas stāvoklī ir arī otra priekšattīrīšanas rezervuāra sekcija.as baseins ir avārijas stāvoklī.