Skolēni vēlas atkal atgriezties skolā, satikt skolotājus, starpbrīžos kopā ar klasesbiedriem pārrunāt ikdienas notikumus un pēcpusdienās apmeklēt ārpusstundu aktivitātes! Tam piekrīt arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10.d klases audzēknis Daniels Brugevics. Arī viņam pietrūkst ierastais mācību process. Lai sekmētu vīrusa apkarošanu, jaunietis velk sejas masku, dezinficē rokas, ievēro 2m distanci no apkārtējiem, kā arī seko līdzi citiem drošības pasākumiem. Nekas traks tajā nav. Būsim atbildīgi visi kopā!