No 2023.gada janvāra līdz maijam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas mājā (ZIIC) īstenots Valsts izglītības satura centra (VISC) un Latvijas Biškopības biedrības veidots vides izglītības projekts "Bišu draugs". Lai gan ZIIC primāri veic tādus uzdevumus, kas saistoši izglītības iestādēm iekļaušanai formālajā izglītībā, šoreiz dalība Projektā izvēlēta ar mērķi 3.–4. klašu skolēniem dot iespēju apgūt padziļināti vides pētniecību interešu izglītības formātā, informē ZIIC vadītājas pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma.

Kā norāda Projekta veidotāji, tad mērķis ir bijis attīstīt bērnu un jauniešu izpratni par bioloģisko daudzveidību, apputeksnētāju lomu dabā un rosināt pasākumus bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Pieteikt dalību Projektā tika aicināti Latvijas izglītības skartie - interešu, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo grupas. Projektā iesaistījās 23 Latvijas skolēnu komandas un tā kā viens no Projekta uzdevumiem bija arī piedzīvot kāda biškopja stāstu, tad sadarbībai ar Projektā iesaistītajiem piekrita 15 biškopji no dažādām Latvijas vietām.

Šī Projekta aktivitātes īstenotas kā neatņemama interešu izglītības programmas "Vides pētniecība" daļa, kurā, vadoties pēc Projekta izvirzītajām prasībām, interešu izglītības pedagoģes Santas Polītes vadībā īstenoti vairāki secīgi uzdevumi apputeksnētāju izzināšanai un situācijas uzlabošanai:

1. Bites stāsts. Palīdzu bitei. Uz nodarbību skolēni ieradās ar dažādiem informatīviem materiāliem par bitēm. Nodarbības laikā skolēni uzdeva cits citam jautājumus par bitēm un centās rast atbildes. Vienlaikus nodarbībā tika izgatavoti bišu māju prototipi no skārdenēm.

2. Bites stāsts. Palīdzu bitei. Nodarbībā skolēni devās pētīt Zirgu salas teritoriju, lai atrastu bišu mājām pildījumu – niedres. Tās tika īsinātas un pielāgotas bišu māju izmēriem. Nodarbības laikā skolēni noskaidroja, kas ir bišu karalienes, darba bites un trani – to atšķirības, lomas un attīstības posmus. Praktiskā darbībā mikroskopā izpētīta bite, tās kājas, deguns – sūcējsnuķis.

3. Auga stāsts. Nodarbībā skolēni devās Zirgu salas teritorijā meklēt pamodušās bites un citus augus. Tā kā aprīļa mēnesī ziedēja tikai krokusi, māllēpes un daži citi savvaļas augi, skolēniem izdevās ieraudzīt 8 (astoņus) kukaiņus-apputeksnētājus. Skolēniem izdevās arī atrast kameņu mājvietu grāvī zem velēnas. Nodarbības laikā noskaidrota kukaiņu-apputeksnētāju loma augu dzīvē. Ar zieda un bites modeļa palīdzību skolēni ieguva izpratni, kā notiek augu apputeksnēšana. Skolēni plānoja arī to, kādus augus sēs savos piemājas dārziņos, lai pievilinātu vairāk kukaiņus-apputeksnētājus.

4. Biškopja stāsts. Uz nodarbību ieradās un pieredzē dalījās biškope Liāna Limore no Vērgales. Skolēni uzzināja bišu dzīves noslēpumus no biškopes ikdienas, tika degustēti dažādu ziedu medus paraugi, novērtētas medus un citu bišu produktu ārstnieciskās īpašības. Skolēni varēja ne tikai aplūkot, bet arī uzmērīt biškopja darba apģērbu – kombinezonu un īpašo galvassegu.

5. Palīdzu bitei. Sadarbībā balstīta nodarbība, kurā savās zināšanās par bitēm skolēni dalījās ar Kalnu vidusskolas (Nīgrandes pagasts, Saldus novads) skolēniem, kuri ieradās pieredzes apmaiņā. Kopīgi tika izgatavotas bišu mājas no koka dēļiem, pildītas ar kokvilnas vilnu un sausu zāli.