Valsts vides dienests (VVD) sācis stingrāku sēra koncentrācijas kontroli kuģu degvielā visās Latvijas ostās, aģentūrai BNS pavēstīja dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Ņikitina.

Pēc viņas teiktā, lielajās ostās – Rīgā, Liepājā un Ventspilī – plāno veikt visvairāk pārbaužu. Kopumā VVD veiks 82 kuģu degvielas paraugu noņemšanu un analīzi laboratorijā.

No 2016.gada VVD sēra satura kontroli papildinājis ar regulāru kuģu degvielas paraugu ņemšanu un to analīžu veikšanu laboratorijā. Līdz šim degvielas paraugi tika ņemti gadījumos, kad VVD inspektoriem bijušas pamatotas aizdomas par atļauto sēra satura pārsniegumu.

Inspekciju un paraugu skaits būs atkarīgs no vidējā pēdējo trīs gadu laikā ienākošo kuģu skaita Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Līdz ar to Latvijā šogad paredzēta aptuveni 82 kuģu degvielas paraugu noņemšana un analīze.

Pastiprinātu uzmanību sēra satura kontrolei uz kuģiem VVD sāka pagājušajā gadā, līdz ar stingrāku prasību sēra satura kuģu degvielā stāšanos spēkā. To nosaka 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada Protokola (MARPOL konvencijas) un Padomes Direktīvas 1999/32/EK prasības.

Tās paredz maksimāli pieļaujamo sēra satura koncentrāciju samazināšanu no 1% atklātā jūrā un 0,1% ostās uz 0,1% kuģojot Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Lamanša šaurumā.

Sēra oksīdi no kuģu izplūdes gāzēm palielina atmosfēras piesārņojumu, veicinot skābo lietu rašanos un smalko putekļu daļiņu izplatību atmosfērā. Sēra satura samazināšana kuģu degvielā ir viens no soļiem ES kopējā gaisa kvalitātes uzlabošanas politikā.

VVD, vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veic vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā.