Daudzi liepājnieki, kuri apmeklē Vecliepājas primārās veselības aprūpes centru (VPVAC) Republikas ielā 5 jeb kādreizējo poliklīniku, būs pamanījuši, ka ēkas ārdurvis vienmēr ir atvērtas. Kāds portāla irliepaja.lv lasītājs pat jautā:

"Kā pašvaldība plāno nākamajā ziemā ekonomēt elektroenerģiju šajā savā iestādē, kur cauru gadu galvenās ieejas durvis stāv vaļā?"

Kā noprotams, durvis nemaz nevar aizvērt, jo traucē uzbūvētā paaugstinātā uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslos.VPVAC ārdurvis allaž ir atvērtas. Foto: irliepaja.lv.


Ēkas pagalma pusē redzams, ka ir uzbūvēts lifts, kā arī ērta ieeja ēkā. Tiesa, uzraksts vēsta, ka lifts nedarbojas. Kā redzams no iepirkuma dokumentācijas, tad 137 045,52 eiro vērtais līgums par lifta izbūvi ar SIA "Eksterm" ticis noslēgts jau 2020.gada augustā. Ja lifts darbotos, vai tad nevarētu nojaukt dīvaino uzbrauktuvi ielas pusē un sakārtot galveno ieeju?

Atbildot uz šiem jautājumiem, SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" finanšu direktore Vineta Neimane skaidro:

"Ir veikti mērķtiecīgi kapitālieguldījumi, apgaismes ierīces nomainītas uz LED tipa apgaismes ķermeņiem, pakāpeniski nomainīta vecā elektroinstalācija un veikti elektropretestības mērījumi, iespējamu noplūžu monitoringam un novēršanai.

Ņemot vērā ēkas kultūras pieminekļa statusu un aizliegumu mainīt autentiskās ārdurvis uz cita veida durvīm, ir rasts risinājums – vēsturiskās ārdurvis pilda dekoratīvu funkciju, un ir izbūvētas iekšējās PVC durvis ar energoefektīvu blīvējumu, kuras ir veramas, un pilda savu funkciju, nodrošinot iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas.


Ieeja VPVAC no pagalma puses. Foto: irliepaja.lv.


Lifta projekts atrodas būvniecības stadijā un ir būvdarbu nodošanas fāzē, šobrīd apsteidzot līgumā paredzēto būvdarbu izpildes maksimālo termiņu.

Uzbrauktuve ielas pusē ir izbūvēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 693, un uzbrauktuvi nav paredzēts demontēt, jo VPVAC ir medicīnas iestāde, un ir nepieciešams nodrošināt vides pieejamību.

Uzbrauktuve ielas pusē nodrošina vides pieejamību ēkas pirmajā stāvā.


Būvniecības līgums noslēgts 2020. gada. 1. augustā un saskaņā ar to, izpildītājs pabeigs būvdarbus 1095 kalendāro dienu laikā".


Lifts gan izskatās pabeigts, taču uzraksts uz tā vēsta: "Lifts nedarbojas". Foto: irliepaja.lv.