Ar janvāra domes sēdes lēmumu zaļā gaisma dota trīs būvju Brīvības ielā 142, līdzās SIA "Caljan" jaunajai ražotnei – caurlaides ēkas, garāžas un darbnīcas – nojaukšanai.


Šādu lēmumu deputāti pieņēma, lai šeit varētu izbūvēt jaunu ielu, kā tas paredzēts apstiprinātajā lokālplānojumā. Iela nodrošinās piekļuvi jaunām ražošanas attīstības teritorijām bijušajā "Liepājas metalurgs" teritorijā.


Izdevumus, kas saistīti ar būvju nojaukšanu un teritorijas sakopšanu, segs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.