Liepājas dome aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanai, līdz 23.aprīlim iesniedzot projektu pieteikumus.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu un labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni, tostarp, rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Šobrīd pieejamais līdzfinansējums 2019.gadam ir 46 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēriem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast pašvaldības mājaslapā.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri,
• mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai,
• mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības,
• vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu, tādejādi saņemot par 10% lielāku līdzfinansējuma apmēru.

Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, personīgi vai nosūtot pa pastu.
 
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas pašvaldība izsludina jau septīto gadu pēc kārtas.

Konsultācijas var saņemt:
• klātienē Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5,
• rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv,
• zvanot pa tālruni: 63404717 vai 29407687.