Lai  labiekārtotu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritoriju, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija jau tradicionāli aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, iesniedzot projektu pieteikumus līdz 14.aprīlim, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Liepājas pilsētas pašvaldības izstrādātā līdzfinansējuma programma ļauj iedzīvotājiem saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, paredzot rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Finansējums tiek piešķirts rindas kārtībā, līdz ar to ir svarīgi jau laikus iedzīvotājiem vienoties par labiekārtošanas projektu un sagatavo visa nepieciešamā dokumentāciju un saskaņot to atbildīgajās institūcijās.

Šobrīd pieejamais līdzfinansējums 2021.gadam ir 50 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēriem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast mājaslapas sadaļā Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri,
– mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai,
– mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības,
– vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu, tādejādi saņemot par 10% lielāku līdzfinansējuma apmēru.

Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, atstājot pie ieejas novietotajā kastītē vai nosūtot pa pastu.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas pašvaldība izsludina jau devīto gadu pēc kārtas. Pa šiem deviņiem gadiem iedzīvotāji savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai no pašvaldības saņēmuši līdzfinansējumu 6,9 milj. eiro apmērā.

Jautājumiem un konsultācijām vērsties Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5, rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv, zvanot pa tālruni: 63404717 vai 29407687.