Liepājas pašvaldība no 1. līdz 14.februārim rīko sabiedrības balsojumu, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli, kurš no trīs ielas nosaukuma variantiem būtu visatbilstošākais jaunizbūvētajai ielai Dienvidrietumu mikrorajonā. Iedzīvotāji aicināti nobalsot par vienu no trīs izvirzītajiem variantiem – Saulrietu ielu, Kāpu ielu vai Viļņu ielu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

400 metrus garā iela, kurai nepieciešams piešķirt nosaukumu, sāksies no Klaipēdas ielas krustojuma pie t/c "XL Sala" un virzienā uz jūru vedīs gar diviem bērnudārziem un noslēgsies pie daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem.

Savu viedokli var izteikt, aizpildot elektronisku aptaujas veidlapu (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu) pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/aXBYLzZkSW5Mc2dZZDZwRVE4dnp0Zz09/

Ja nav iespēja iesniegt viedokli elektroniski, to iespējams nosūtīt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 vai iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.

Lai apzinātu iedzīvotāju viedokli, no 2022. gada 14. novembra līdz 12. decembrim tika organizēta sabiedriskā apspriešana, aicinot iedzīvotājus ieteikt savus priekšlikumus ielas nosaukumam. Tajā saņemti 300 iedzīvotāju viedokļi par kopumā 120 dažādiem ielu nosaukuma variantiem.

Starp visiem ieteikumiem bija ierosinājumi ielu nosaukt personu vārdos (Aivara Brīzes, Aspazijas, Edgara Ernestsona, Kristapa Porziņģa, Maksa Paula Berči, Miķēļa Pankoka, Riharda Rubīna u. c.). Daudz ieteikumu bija par nosaukumu, kas saistīts ar blakus esošajiem diviem bērnudārziem (Bērnības, Bērnu, Jaunatnes, Gudrinieku, Izglītības u. c.). Būtiski dominēja nosaukumi, kas saistīti ar jūru un pludmali (Bangu, Brīzes, Kāpu, Piejūras, Piekrastes, Saulesrietu, Pludmales, Viļņu u. c.). Tāpat saņemti ieteikumi, kas saistīti ar vietvārdiem (Cēsu, Daugavpils, Hersonas, Kijevas, Redāna, Rēzeknes, Skuodas, Ukrainas u. c.). Papildus tam iesniegti vairāki atsevišķi ieteikumi par dažādām tēmām (Atpūtas, Baltā, Cielavu, Čiekuru, Krāču, Lāsteku, Ledus u. tml.). Novērots, ka iedzīvotāji iesnieguši arī tādus vārdus, kuri jau atrodami Liepājas kartē (Ceriņu, Dzintaru, Jaunā, Jūrmalas, Kaiju, Nākotnes, Smilgu, Smilšu, Vētru, Īsā u. c.)

Skaitliski visvairāk iedzīvotāju ieteica sekojošus variantus: Saulrietu (32 ieteikumi), Kāpu (21), Bērnu (12), Viļņu (12), Piejūras (6).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadība iepazinās ar sabiedriskās aptaujas rezultātiem un, ņemot vērā, ka aptaujā būtiski dominējuši ierosinājumi ielu nodēvēt vārdā, kas saistīts ar tuvumā esošo jūru vai pludmali, sabiedrības balsošanai nodoti trīs iespējamie ielas nosaukuma varianti: Saulrietu iela, Kāpu iela un Viļņu iela.

Lai lemtu par gala nosaukuma variantu, iedzīvotāju balsojuma rezultāts tiks nodots izskatīšanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības domei.