Žūrijas komisija, izvērtējot visus deviņus iesniegtos darbus metu konkursā par vēsturiskās Vannu mājas pārbūvi par SPA centru un iepazīstoties ar iedzīvotāju vērtējumu, pieņēmusi lēmumu par labāko ideju piedāvājumiem – 1. vieta tiek piešķirta darbam ar devīzi "SPA22", 2. vieta – darbam "AXI00", 3. vieta – "DUN22". Vēl papildu atzinība no pasūtītāja piešķirta iesniegtajam piedāvājumam "PMB22", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Lēmums par iesniegto piedāvājumu vietu sadalījumu pieņemts 20. jūnijā pēc vairākkārtējām sēdēm ar balsu vairākumu, to starpā ieskaitot sabiedrības vērtējumu, pielīdzinot to līdzvērtīgu kā viena žūrijas locekļa balsi. Lai gan sabiedrības un žūrijas vērtējums un vietu sadalījums nedaudz atšķīrās, kopvērtējumā visi četri iedzīvotāju favorīti saņēma gan godalgotas vietas, gan pasūtītāja novērtējumu.

Pēc lēmuma pieņemšanas 27. jūnijā tika atvērtas slēgtās aploksnes un noskaidrots, ka metu piedāvājumu "SPA22", kas vērtējumā saņēma 1. vietu, izstrādājusi pilnsabiedrība "ZGT" (Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons). 2. vietas piedāvājumu "AXI00" izstrādāusi lietuviešu personu apvienība, kuras dalībnieki ir uzņēmums "Dvi architektes" un vēl septiņi lietuviešu pārstāvji – Viktorija Puodžiūte, Audrone Paulauskiene, Paulius Armonas, Simas Balnionis, Rugile Palevičiūte, Anastasija Bogomolnikova un Artūras Zamblauskas. 3. vietā ierindoto "DUN22" piedāvājumu veidojis SIA "K IDEA". Savukārt ar atzinību novērtēto piedāvājumu "PMB22" izstrādājis SIA "OUTOFBOX".

2.vieta piešķirta darbam ar devīzi "AXI00".


"Uzskatu, ka par ideju konkursa rezultātu varam būt gandarīti. Saņemtas kvalitatīvas ilustrācijas dažādām, konceptuāli atšķirīgām, bet pamatotām pieejām. Interesanti atzīmēt, ka žūrijas vērtējums par vieniem darbiem bija kopumā visai vienprātīgs, turpretim par citiem radikāli atšķirīgs teju visos vērtējuma kritērijos. Lai arī žūrija norādīja, ka neviens no godalgotajiem darbiem tieši iesniegtajā formā nav derīgs par pamatu būvprojektēšanai, atšķirīgo risinājumu ieguvumus un zaudējumus iespējams salīdzināt, pārbaudīt, tostarp, atmest nederīgo un uz to pamata precizēt programmu un definēt spēles noteikumus tālākai projekta izstrādei," metu konkursa rezultātu komentē Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Vienlaikus žūrija ir lēmusi par godalgoto vietu sadalījumu, kuriem ideju konkursa pasūtītājs – uzņēmums "Liepojos kopos" – izmaksās naudas balvas: 1. vietai 5000 eiro prēmiju, 2. vietai 3000 eiro prēmiju, 3. vietai 2000 eiro prēmiju, bet atzinību saņēmušajam darbam pasūtītājs piešķīra prēmiju 500 eiro.

"Vēlos pateikt paldies gan žūrijas locekļiem, gan arī aktīvajiem liepājniekiem, kuri mums sniedza daudz vērtīgas atziņas un aktīvi iesaistījās balsošanā. Šis arī mums kā pasūtītājam ir ļoti būtisks projekts, jo apzināmies vēsturiskās ēkas īpašo nozīmi pilsētas kopējā kontekstā. Darbu turpināsim ar visiem godalgoto vietu saņēmējiem, kuru idejas plānots attīstīt, izstrādājot turpmāko teritorijas attīstības plānu," metu konkursa rezultātu komentē pasūtītājs, "Liepojos kopos" UAB direktors Virgīnijs Brundza.

Lai nodrošinātu liepājnieku līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesā, pirms galējā lēmuma pieņemšanas žūrija trīs nedēļas, no 16. maija līdz 5. jūnijam, nodeva visus darbus iedzīvotāju vērtējumam. Iesniegtie meti bija šifrēti ar ciparu un burtu kombināciju, kas līdz lēmuma pieņemšanai nodrošināja autoru anonimitāti un lēmuma pieņemšanas objektivitāti.

Kopumā savu viedokli izteica 465 iedzīvotāji (no tiem 421 elektroniski un 44 klātienē). Iedzīvotāju vērtējumā visvairāk balsu saņēma "DUN22" – 144 balsis, kam sekoja darbs "PMB22" ar 115 balsīm un "SPA22" ar 104 balsīm. Darbs ar devīzi "AXI00" saņēma 78 iedzīvotāju balsis, "AQT37" – 34 balsis, "CLT11" – 20 balsis, "PLD22" – 19 balsis, "HTT02" – 12 balsis un "BAS22" – 6 balsis.

3.vieta piešķirta darbam ar devīzi "DUN22".


Pēc sabiedrības vērtējuma apzināšanas, žūrijas komisijas locekļi sanāca kopā, lai izvērtētu iesniegtos darbus un pieņemtu gala lēmumu, vērtējot projekta ideju funkcionālo risinājumu un atbilstību projektēšanas uzdevumam, piedāvājumu saderību ar esošo Vannu mājas ēkas būvapjomu, objekta iekļaušanos kultūrvēsturiskajā ainavā, saudzīgu iederību Jūrmalas parkā, kā arī Vannu mājas pārbūves arhitektoniskos risinājumus un labiekārtojumu.

Ideju konkursā "Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par SPA centru un teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" iesniegtos darbus vērtēja žūrijas komisijas sekojošā sastāvā: pasūtītājs, „Liepojos kopos" UAB direktors Virginijus Brundza, Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvis, arhitekts Juris Poga, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas priekšsēdētāja Helēna Gūtmane, Lietuvas Arhitektu savienības pārstāvis Darius Osteika, Liepājas pilsētas Būvvaldes pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas Būvvaldes arhitekte Gunta Šnipke, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Uldis Sesks. Tāpat žūrijas balsojumam tika pieskaitīts iedzīvotāju izteiktais vērtējums.

Plašāka informācija par metu konkursa norisi apkopota pašvaldības tīmekļvietnē

Jau informēts, ka ēku un zemes īpašnieks UAB "Liepojos kopos" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Būvvaldi izsludināja atklātu ideju metu konkursu, lai atrastu iespējami labākos, arhitektoniski kvalitatīvākos risinājumus Peldu iestādes jeb Vannu mājas pārbūvei par SPA centru.