"Koku ciršana un krūmu zāğēšana taču nav Liepājas pilsētas tēvu izdzīvošanas jautājums? Kādēļ tad tas ir jādara putnu ligzdošanas laikā?" – vaicā liepājnieks, kuram mazo putnu treļļi nešķiet lielākais traucēklis.

Liepājnieks stāsta, ka pats savām acīm jūnijā vairākas dienas pēc kārtas redzējis pa ceļu aiz lidostas skraidām apjukušos putnu mazuļus un satrauktos vecākus lidināmies ap viņiem. Šāda situācija radusies kārklu zāģēšanas dēļ lidostas teritorijā, jo mazie putni krūmos vij ligzdas. Liepājnieks raksta, ka redzējis arī gar Brīvības ielu nokrautus nozāģētus krūmājus un zarus.

"Runa jau nav par to, ka neko nedrīkst zāģēt. Tikai nav saprotams, kāpēc jāzāģē tieši putnu ligzdošanas laikā?!"

Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu ārpus meža teikts, ka pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. tiesa, runa ir par kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, nevis kārkliem. Tomēr, kā uzsver portāla lasītājs, gadā ir 12 mēneši, un putnu ligzdošanas laiks ir tikai trijos no tiem, tad kāpēc ir tik grūti ieplānot šos darbus laikā, kad nav jāizposta sīko putnu ligzdas!

"Ligzdošanas laikā izcērtot vienu hektāru krūmājus un kokus, tiek nogalināti 25 putni," raksta liepājnieks.

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, atbildot portālam, raksta, ka "Brīvības ielā atsevišķiem kokiem apzāģējam apakšējos zarus, kuri traucē satiksmes autobusiem. Notiek koku vainagu "pacelšana"".

Pēc Štāla sacītā, pārvalde ir saņēmusi sūdzību Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras, "ka koku zari atsevišķās vietās bojā autobusu korpusu un rauj nost spoguļus".  

"Zaru un atvašu apzāģēšana, lai novērstu bīstamību satiksmē (vai ja tie rada cita veida bīstamus riskus), notiek un ir atļauta neatkarīgi no putnu ligzdošanas perioda. Apstādījumu uzraudzības komisijas kompetence ir lemt par koku, kuru celma diametrs ir lielāks par 20 cm, ciršanu Liepājas pilsētas teritorijā. Attēlā lielus kokus nevar saskatīt, drīzāk tur krūmus zāģē. Šādam darbam nav nepieciešama pašvaldības atļauja," raksta Štāls.

Līdzīgi portālam atbildēja arī lidostas vadītājs Agris Sprūde, norādot, ka visas darbības lidostas teritorijā atbilst MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" prasībām.