Šādu ainu var vērot visā Vecliepājā – stāv ekskavators, sabērtas kaut kādas grants, bruģa utt. kaudzes, tikai nevienu strādnieku neredz.

Piemēram, Dzintaru iela jau vismaz mēneša garumā kļuvusi par intensīvas satiksmes un gumijas stiepšanas piemēru. Gājējam ir sagādātas visas iespējamās neērtības! Kopš remontē Uliha ielu (tur vismaz "tukšas" dienas mijas ar darbošanos, un kaut kas uz priekšu kust), automašīnu satiksme novirzīta pa Dzintaru ielu. Taču paralēli vienā ielas pusē līdz Sūnu ielai jau kopš maija nogales uzrakta ietve, bet šķērsot ielu nav nemaz tik vienkārši, jo automašīnas traucas abos virzienus, un Dzintaru ielā nav luksoforu, bet zebra ir tikai viena, pie krustojuma ar Jūrmalas ielu.

Dzintaru ielas ietve ir izrakta, jo, kā skaidroja būvvalde, pēc AS "Sadales tīkls" pasūtījuma tur (arī Klaipēdas ielā un Uliha ielā) notiekot 10kV kabeļu līniju nomaiņa. Darbu veicējs – SIA "Volts-1" – jau jūnija sākumā kabeļus salika un aizbēra rakumus. Tad visi strādnieki pazuda un nav rādījušies līdz šim brīdim. Pēc būvvaldes sniegtās informācijas atļauja darbiem izsniegta līdz 27. jūlijam. Tātad absolūti likumīgi rakumi var dusēt mierā līdz mēneša beigām.


Foto: irliepaja.lv.


Taču Dzintaru iela ir tikai viens no piemēriem. Iesākti un pusratā atstāti darbi redzami gan virknē šķērsielu ap Dzintaru ielu, gan citviet. Vakar vientuļš ekskavators skuma arī auto stāvlaukumā līdzās teātrim.