Pēc tam, kad Peldu ielas posms, kurā atrodas arī Paula Maksa Berči projektētā peldu iestāde, ieguva Miķeļa Valtera vārdu un tika sakārtots un labiekārtots arī gājēju ceļš no peldu iestādes līdz Gulbju dīķim, kā kauna traips palika tikai pati peldu iestāde. Tās īpašniece – SIA "Amberthorn", lai gan apmaksājusi tehnisko izpēti un ēkas konservācijas projektu, līdz praktiskiem darbiem  tomēr netika, līdz ar to, kā portālu irliepaja.lv informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, pašvaldība pieņēma lēmumu sakārtot ēkas fasādi un piedzīt izdevumus no SIA "Amberthorn".


Foto: irliepaja.lv.
Pēc Štāla sacītā Berči projektētās peldu iestādes konservācijas darbi ir uzsākti, tiesa, tie varētu virzīties uz priekšu raitāk, neslēpa Štāls.


Aigars Štāls: "Miķeļa Valtera ielā 13, agrāk Peldu 59, šovasar ir uzsākti un notiek konservācijas darbi saskaņā ar Paskaidrojumu rakstu.


Foto: irliepaja.lv.


Būvniecības ieceres dokumentācijā plānoti šādi galvenie būvdarbi:
ēkas jumta sakārtošana
fasādes sakārtošana
teritorijas nožogošana (izslēdzot iespēju, nepiederošām personām piekļūt pie ēkas, apdraudot gan ēkas, gan cilvēku drošību).

Būvniecības ieceri izstrādājusi SIA "Projektu darbnīca", būvdarbus veic SIA "UPTK", autoruzraudzību – Guntis Jurjāns; SIA "Projektu darbnīca"".


Foto: irliepaja.lv.


Zemesgrāmatā reģistrētais nekustamais īpašums Peldu ielā 59 (Miķeļa Valtera 13) sastāv no zemesgabala 13205 m2 kopplatībā un divām ēkām (peldu iestāde un dūņu noliktava), tā īpašniece kopš 2015. gada ir SIA "Amberthorn".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka 2019. gada martā apsekojot īpašumu, būvinspekcija konstatēja, ka ēkai var brīvi piekļūt, telpās var iekļūt pa vairākiem pirmā stāva logiem un vaļējām pagraba lūkām. Ēkas ielas un pagalma fasādēs ārsienu apmetums klimatisko apstākļu ietekmē bojājas, atdalās no sienām un sadrūpot krīt uz zemes, radot apdraudējumu garāmgājējiem. Lietus notekcaurules bojātas, lietus ūdens līst uz sienām, bojā ārsienu apmetumu un ķieģeļus. Ēkai durvis un vairāki logi aizdarīti, bet lielākai daļai logu izsistas rūtis.


Speciālistu atzinums bija, ka "ēkas stāvoklis uzskatāms par bīstamu un pilsētvidi degradējošu".


SIA "Amberthorn" valdes loceklis, Lietuvas pilsonis Aļģis Skara toreiz vainoja pašvaldību, ka solītais ielas remonts un citi uzlabojumi nenotiek, un tādēļ viņš zaudējis potenciālo investoru, kas vēlējās iegādāties ēku. Pēc Skaras sacītā, lai ēku atjaunotu, būtu vajadzīgi vismaz seši miljoni eiro.


Foto: irliepaja.lv.


Būvvalde jau 2019. gada pavasarī uzdeva īpašniekam ne vēlāk kā viena mēneša laikā novērst bīstamību, ko rada ēka, demontēt noturību zaudējušās nekustamā īpašuma žoga daļas, kā arī trīs mēnešu laikā iesniegt Būvvaldē sertificēta speciālista izstrādātu ēkas tehniskās izpētes slēdzienu.


Vienīgais, ko īpašnieks izdarīja – gar fasādes daļu uzstādīja celtniecības žogu.


Tā kā ēkas bojājumi (tehniskās apsekošanas atzinuma kopsavilkumā norādīts, ka ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir 56,2%) apdraud cilvēku veselību, dzīvību un bojā pilsētas ainavu, īpašums kopš 2019. gada septembra ir iekļauts Vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistrā kā "C" kategorijas objekts.