Pirmdien, 6. jūnijā, Liepājā tika piegādāta ilgi gaidītā tehnika Liepājas ezera attīrīšanas un uzturēšanas darbiem – multifunkcionāls amfībijas tipa ekskavators "Watermaster IV", informē Liepājas dome.

Piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus (EJZF), pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros tiek realizēts projekts "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde". Projekta ietvaros pašvaldība iegādājusies unikālu multifunkcionālu tehniku ar mērķi nodrošināt Liepājas ezera ilgtspējīgu izmantošanu, vides resursu atjaunošanu un uzturēšanu, lai mazinātu eitrofikācijas procesu, tādā veidā saglabājot kopējo vides kvalitāti ezerā.

Šāda veida tehnika apmierinās dažādas ezera teritorijas apsaimniekošanas prasības gan krasta zonā, gan ūdenī. "Watermaster" tehnika ar dažādu kausu apvienojumu spēj apvienot vairāku traktoru un tehniskā aprīkojuma iespējas vienā. Papildu amfībijas ekskavatoram, piegādāts akmeņu vākšanas (grābekļu) kauss, planējamais, greifera un pļaušanas kausi.

Ar šobrīd pieejamo tehniku nepieciešamo darbu apjomu nav iespējams veikt pietiekamā apjomā un kvalitātē, tādēļ šāda veida amfībijas tipa tehnika paver daudz plašākas iespējas uzturēt ezera un arī citu Liepājas ūdenstilpju vides resursu kvalitāti ar daudz lielāku kapacitāti, pozitīvi ietekmējot arī ūdenstilpēm piegulošās teritorijas.

Turpmākās nedēļās piegādātājs AKF "Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle" kopā ar somu pārstāvjiem organizēs apmācības biedrības "Liepājas ezeri" izvirzītajiem kandidātiem – ekskavatora vadītājiem. Mācību process ievirzīs speciālistus darbā ar jauno tehnisko aprīkojumu gan uz sauszemes, gan Beberliņu ūdenskrātuvē, lai jau augustā Liepājas ezerā varētu uzsākt šīs sezonas apsaimniekošanas darbus ar "Watermaster".

Projekta kopējās izmaksas ir 688 361,74 eiro (ar PVN), EJZF finansējums projekta īstenošanai ir 584 999,91 eiro, Pašvaldības līdzfinansējums ir 103 361,83 eiro.