Atsaucoties irliepaja.lv publikācijai "Kāpēc koalīcija "izšūpoja" patriotiskā tūrisma koncepciju", esam saņēmuši oficiālu Liepājas domes skaidrojumu.

Pašvaldības izpilddirekcija informē: "2017. gada pavasarī Nacionālie bruņotie spēki vērsās Liepājas pilsētas pašvaldībā ar ierosinājumu izveidot vairākus tūrisma infrastruktūras objektus vietās, kas saistītas ar Brīvības cīņām. Vietas, kurās ierosināja izveidot infrastruktūru ir vecā dzelzceļa krustojums ar 14. novembra bulvāri, redana forts 14.novembra bulvārī, Viestura iela un Cietokšņa kanāla caurteka un Ziemeļu nocietinājumu ziemeļu puse.

2017.gada otrajā pusē tika atrasts finansējums budžetā, lai sāktu sakopt daļu no Brīvības cīņu vietām. Tika piešķirts finansējums 30 000 eiro apmērā piemiņas vietas sakārtošanai 14. novembra bulvārī pie pulvera pagrabiem, teritorijā ir veikta laukuma seguma nomaiņa no asfalta uz betona bruģi, izveidota stāvvieta ar grants segumu, izbūvēts apgaismojums, pieslēdzoties pie esošā ielu apgaismojuma, un ierīkots jauns elektrības pieslēgums.

Tāpat arī demontēti vecie žoga elementi un sakopta apkārtne, apstādījumi.

Šī gada budžetā ir piešķirti 50 000 eiro piemiņas vietas Lāčplēša Kara ordeņa saņēmējiem liepājniekiem Lāčplēša dārzā izveidei. Projekta ietvaros ir izstrādāts projekts Lāčplēša parka daļas atjaunošanai un skvēra izveidei. Ir beigusies sabiedriskā aptauja par koku stādīšanu un ciršanu. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums būvniecībai, pašlaik ar Aizsardzības ministriju tiek skaņoti jautājumu par stēlu izgatavošanu. Liepājas muzejs ir sagatavojis Lāčplēša Kara ordeņa saņēmēju liepājnieku sarakstu.

2018.gada budžetā ir piešķirts finansējums arī ietves un autostāvvietas sakārtošanai pie Karostas cietuma – 40 000 eiro apmērā, pašreiz pabeigta projektēšana, tuvākajā laikā izsludinās būvdarbu iepirkumu.

Liepājas Kapsētu pārvalde par savu budžeta finansējumu ir atjaunojusi Ziemeļu kapos apglabāto Brīvības cīņu dalībnieku kapu plāksnītes un sakārtojusi celiņus. Talkas laikā NBS uzsāka Ziemeļu fortu ziemeļu daļas sakopšanu.

Kā redzams, pašvaldība šogad ir piešķīrusi 90 000 eiro, bet pērn – 30 000 eiro piemiņas vietas sakārtošana 14. novembra bulvārī pie pulvera pagrabiem. Tur veikta laukuma seguma nomaiņa no asfalta uz betona bruģi, izveidota stāvvieta ar grants segumu, izbūvēts apgaismojums pieslēdzoties pie esošā ielu apgaismojuma un ierīkots jauns elektrības pieslēgums. Tāpat arī demontēti vecie žoga elementi un sakopta apkārtne, apstādījumi.

Ņemot vērā, ka pilsētā ir arī citi tūrisma objekti, kuru popularizēšanai nepieciešami līdzekļi (piemēram, 2019. gada prioritāte būs Liepājas pludmales sakārtošana), lielākus līdzekļus gada laikā atvēlēt tikai Brīvības cīņu vietu sakopšanai nav iespējams. Tādēļ arī šis process tiek darīts pakāpeniski, nākamajos gados sakopjot nākamās teritorijas.

Politiskajās vadlīnijās nodefinēts, ka līdz 2021. gadam SIA "Liepājas reģiona informācijas tūrisma birojs" ir jāizveido patriotiskā tūrisma koncepcija, šis darbs tika uzticēts ārpakalpojumā. Bet, ņemot vērā to, ka konkrētais izpildītājs nespēja iesniegt pilna apjoma koncepciju, tajā bija vairāki trūkumi saturiskajā daļā, kā arī pietrūka finanšu aprēķini un konkrēts ieviešanas plāns, līgums ar konkrēto izpildītāju tika lauzts. LRTIB turpinās darbu pie koncepcijas izstrādes, lai varētu akceptēt kā pilnvērtīgu dokumentu un īstenot konkrētus pasākumus, ienākošā tūrisma veicināšanai".