Pirms divām nedēļā Liepājas bērnudārzā "Gailītis" izplatījās nezināmas izcelsmes acetonam līdzīga smaka, kā dēļ tika pārtraukts bērnudārza darbs.

Kā viena no iespējām smakas izcelsmei tika minēta arī VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) teritorija, kas atrodas blakus bērnudārza ēkai, taču analīžu rezultāti apliecina, ka tas nav bijis smakas cēlonis, informē LVRTC komercdepartamenta Tirgzinības vadītāja Kristīne Junkure.

"Atzinīgi vērtējam Liepājas atbildīgu iestāžu vēlmi maksimāli pasargāt bērnus no iespējamajiem draudiem veselībai. Kā apliecina analīžu rezultāti, LVRTC zemes gabals nav nenoskaidrotās smakas avots un mūsu darbinieku rīcība nav bijis cēlonis bērnudārza iespējamam apdraudējumam. Uzzinot par radušos sitāciju mēs nekavējoties iesaistījāmies situācijas izpētē un veicām gan augsnes, gan gaisa analīzes. Lai gan sākumā emocionālais uztraukums par bērnu drošību ņēma virsroku pār racionālo analīzi un LVRTC tika pāragri nosauki par vainīgajiem situācijas izraisīšanā, priecājamies, ka analīzes ir ieviesušus skaidrību vismaz dažos lietas aspektos un patieci ceram, ka patiesie cēloņi tiks atrasti un novērsti, lai bērni atkal varētu droši uzturēties bērnudārza telpās," apliecina LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.

LVRTC konsultējās Veselības inspekcijā Sabiedrības veselības nodaļā un zemes paraugus pārbaudīja akreditēta laboratorija, lai noskaidrotu esošo koncentrāciju siltumtrases akā atrodamajā zemē tām kaitīgajām vielām, uz kurām norādīja vides inspektors sākotnējā aktā. Paraugā, kas tika paņemts no pazemes akas LVRTC teritorijā, tika atrasta 50 reizes mazāka par pieļaujamo etilbenzola  koncentrācija un neliela ksilola klātbūtne. Tas nozīmē, ka vielas koncentrācija zemes paraugā ir niecīga un tehniskās augsnes paraugs nav kaitīgs veselībai. Jāpiebilst, ka paraugs tika analizēts pēc "Ministra kabineta noteikumiem par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem", lai gan uz akā sakritušo zemi neattiecas šīs stingrās prasības, jo tā nav virszemes augsne vai grunts.