Šodien, 17. jūlijā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vadība sveica 2013. gada sakoptākos Liepājas ostas uzņēmumus.

Speciāli izveidota žūrijas komisija izvērtēja ostas uzņēmumu teritorijas un par sakoptāko atzina LSEZ SIA „Kolumbija Ltd”. Atzinības rakstus un piemiņas balvas – stikla mākslinieces Ivetas Brences darinātus autordarbus – stikla kuģīšus saņēma LSEZ SIA „Kolumbija Ltd”, SIA„Cemex”, LSEZ SIA,,Terrabalt”, LSEZ „Baltic Transhipment Center” SIA un LSEZ AS,, Liepājas osta LM”.  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, sveicot uzvarētāju atzina, ka ir svarīgi veicināt, lai vide ostas uzņēmumos būtu sakopta un ir prieks par katru uzņēmumu, kas rūpējas par teritoriju labiekārtošanu, atpazīstamību un vides objektiem. Katra sakārtota un glīta teritorija ir stimuls pacensties arī pārējiem.

Konkursa uzvarētāja LSEZ „Kolumbija Ltd ” fasādi tagad rotā goda plāksne – LSEZ SIA „Kolumbija Ltd” – „Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2013”. Uzņēmuma vadītājs ne bez lepnuma citu ostas uzņēmumu pārstāvjiem izrādīja gan teritoriju, gan zivju audzētavu un pastāstīja par uzņēmuma darbības pamatprincipiem.

Igors Krupņiks, LSEZ SIA „Kolumbija Ltd” valdes loceklis:

„Mums ir ļoti svarīgi, kāda vide ir uzņēmumā, kurā tu pavadi lielu daļu sava laika. Svarīgi, lai ikviens uzņēmuma darbinieks šeit justos labi un patīkami būtu arī viesiem. Ir svarīgi, lai teritorija būtu tīra, sakārtota, glīta. Tas rada noskaņojumu un veicina arī higiēnas un kārtības ievērošanu katrā darbavieta. Nevar ražot kvalitatīvu produkciju nesakoptā vidē. Protams, ļoti patīkami, ka to pamana un novērtē arī citi.”

Šogad konkursa sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’2013” veicināšanas balvas saņēma SIA„Cemex”, LSEZ SIA,,Terrabalt”, LSEZ „Baltic Transhipment Center” SIA un LSEZ AS,, Liepājas osta LM”.

Kristīne Bārtniece, Liepājas SEZ pārvaldes nekustamo īpašumu speciāliste, konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” projekta vadītāja:

„Lai arī balvas ir tikai piecas, noteikti vēlamies teikt paldies, visiem ostas uzņēmumiem, jo ikviens ir paveicis būtiskus darbus, lai sakārtotu un veidotu pievilcīgāku savu teritoriju. Noteikti jāuzteic - LSEZ SIA ,, DG Termināls”, kuri šobrīd veic teritorijas labiekārtošanu un celiņu izbūvi, SIA ,,Liepājas Kuģu Būves rūpnīca”, Roņu ielā 4, kurš ir viens no vecākajiem Liepājas uzņēmumiem un šobrīd patīkami pārsteidz ar sakārtotu uzņēmuma vidi. Savu teritoriju sakārto arī LSEZ SIA „Duna”, paralēli noliktavas būvniecības darbiem. ,,Konkurss ir veicis savu funkciju - ir radījis veselīgu konkurenci starp ostas uzņēmumiem un rezultāti ir redzami visās Liepājas ostas uzņēmumu teritorijās. „

Apskatot uzņēmumu teritorijas, žūrija nākusi pie vienprātīga lēmuma, ka nomināciju ,,Nesakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” šogad nav pelnījis neviens. Taču tas nenozīmē, ka būtu jāatslābst un jāpaļaujas uz šādu rezultātu arī nākošgad. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde aicina visus veikt teritoriju sakopšanas darbus arī turpmāk.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Lapiņš:

„Ir prieks, ka uzņēmēji šogad aktīvi iesaistījās savu teritoriju sakārtošanā un labiekārtošanā. Ir svarīgi ne tikai, lai uzņēmēji var stāstīt par saviem attīstības plāniem un sasniegumiem biznesā, bet arī ar lepnumu parādīt savu uzņēmumu teritoriju, apliecinot, ka svarīgs ir arī kompānijas imidžs".

UZZIŅAI
Konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” žūrijas komisija:
•Kristīne Bārtniece( Liepājas SEZ pārvaldes nekustamo īpašumu speciālist konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” projekta vadītāja)
•Iveta Ansone(Jaunliepājas un Karostas rajonu arhitekte)
•Jānis Lapiņš ( Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks)
•Kaspars Poņemeckis( Liepājas SEZ Ostas aizsardzības virsnieks)
•Līga Ratniece – Kadeģe( Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību    speciāliste)

2012. gada aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja sakopšanas talku- konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2012”. Par konkursa laikā vislielāko ieguldījumu savas teritorijas sakārtošanā, galveno balvu- goda plāksni ,, Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2012” saņēma LSEZ SIA,, Terrabalt”.  Ostas uzņēmumiem, kuri neatkarīgi no konkursa vienmēr ir rūpējušies par savas teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu, pasniedza pateicības ,,Par ieguldījumu Liepājas ostas vizuālā tēla veidošanā un vienmēr sakārtotu savu uzņēmuma teritoriju”.

Pateicības saņēma:
LSEZ SIA ,,Dan Store”,
SIA,, Cemex”,
LSEZ SIA ,,Kolumbija Ltd”,
LSEZ ,,Baltic Transshipment Center SIA".
Konkurss „Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums” turpmāk tiks rīkots katru gadu.