Tā uzskata valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors Uldis Maisiņš. Diemžēl Bāriņu ielā ietve tāda arī paliks.

Ir iznācis tā, kā iznācis, atzīst amatpersonas Būvvaldē, pašvaldībā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.  

Taču viens vēsturiskā centra ielas posms ir sabojāts, lai gan pašvaldībai būtu bijis jāgādā, lai pēc rekonstrukcijas ar to varētu lepoties liepājnieki un jūsmot tūrtisti.

Bāriņu iela ar visām vēsturiskajām ēkām – folkloras centru, Kārļa XII apmešanās vietu un citām –  tagad izskatās šādi: vēsturiskais bruģis uz braucamās daļas, betona bruģīšu ietve vienā pusē un pa daļai arī otrā (ja neņem vērā milzīgus, neglītus cementa laukumus ap kanalizācijas aku vākiem). Tikai ietves posms no Zāļu ielas virzienā uz Veidenbauma ielu klāts ar svaigu asfaltu. Turklāt, tā kā uz šaurās ietves asfalta rullis virsū netiek, ir iznācis tāds pabēdīgs roku darbs.

Asfalts te likts tāpēc, saka Vecliepājas arhitekte Gunta Šnipke, ka 2010.gadā, kad tapis ielu apgaismojuma rekonstrukcijas būvprojekts šai ielai, pasūtītāja (pašvaldības) uzstādījums bijis tranšejas platumā atjaunot iepriekšējo, proti, asfalta iesegumu.

“Tranšejas platums” gan tagad ir sanācis visas ietves platumā. Kas, kad un kāpēc to saskaņojis un akceptējis, Šnipke nezina.

“2010.gadā bija citi apbūves noteikumi, kas nebija tik stingri attiecībā uz vēsturiskā centra ielu un ietvju iesegumiem,” skaidro Šnipke.

Viņa apgalvo, ja tagad tiktu akceptēts būvprojekts, šāda kļūda netiktu pieļauta.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors Uldis Maisiņš atzīst, ka Bāriņu iela ietilpst vēsturiskā centra aizsargājamajā zonā, taču, savulaik, pasūtot būvprojektu, Būvvalde arhitektūras un plānošanas uzdevumā nav ielikusi prasību ņemt vērā inspekcijas viedokli.

Tas savukārt nozīmē, ka inspektors tikai nejauši varētu pamanīt būvnieku darbības, bet – “šādu ietves posmu var noasfaltēt dienas laikā”. Kā lai izseko un noķer?

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, atbildot uz portāla jautājumu “ Vai tā tam ir jābūt?”, saka:
“Ietve Bāriņu ielā pirms apgaismojuma kabeļu izbūves bija ar sabrukušu asfaltbetona segumu. Kuras ietves pēc kabeļu iebūves atjaunot ar asfaltbetona segumu un kuras ar betona bruģakmens segumu, noteica Būvvalde. Domē notika vairākas sanāksmes, kurās sprieda par to, kuras ietves atjaunot ar asfaltbetonu un kuras ar bruģakmeni.

Šā objekta projektētājs ir SIA "Firma L4", ģenerāluzņēmējs SIA "Oms", būvuzraudzību veic SIA "Komunālā pārvalde". Neviens no šo SIA darbiniekiem nenosaka, kuru ietvi ar kādu segumu atjaunot.  Projekts ir akceptēts Būvvaldē.”