Papildināts. Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 30.novembrī nolēmusi īstenot projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveide Liepājas ostā" 3.kārtu.

Projekta kopējās izmaksas ir 468 000,00 eiro un tas atbalstīts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" ietvaros, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Papildināts. Projekta ietvaros plānots nojaukt veco noliktavu Muitas ielā 12, ko SEZ pārvalde šā gada oktobrī par 50 000 eiro atpirka no privātīpašnieka (2016.gadā SEZ pārvalde uz 30 gadiem noslēdza zemes nomas līgumu ar Igaunijas uzņēmumu OÜ "Vitadis", kuram piederēja noliktavas ēka) un turpināt Vecās ostmalas posma labiekārtošanu, lai uzlabotu un pilnveidotu zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru un piekļuvi piestātnēm.

Liepājas SEZ pārvalde ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 1.kārta". Tā ietvaros tika sakārtots Vecās ostmalas posms no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai. Projekta ietvaros tika nomainīts brauktuves segumus, izbūvējot jaunas un rekonstruējot esošās pazemes inženierkomunikācijas.  

Patlaban turpinās arī projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta",  kuras ietvaros plānots  rekonstruēs vairākas piestātnes un teritorijas, kas reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai.