Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka dzīvokļu īpašnieku biedrība "M.Ķempes 15", kura apsaimnieko arī dzīvojamo māju Reiņu meža ielā 12, bija satraukusies par uzsāktajiem būvdarbiem (nedzīvojamās telpas pārbūve par jauniešu dzīvokli) Reiņu meža ielā 12, jo ēkā bija parādījušās plaisas. Biedrība vērsās pie pilsētas Būvvaldes, pieprasot nekavējoties pārtraukt būvniecības darbus, kas tiek veikti pēc pašvaldības pasūtījuma.


To, ka arī būvinspektors konstatējis plaisas portālam irliepaja.lv apstiprināja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.


Kā portālu informēja dzīvokļu īpašnieku biedrības "M.Ķempes 15" valdes locekle Anita Reinholce, biedrība sagaidījusi atbildi no Būvvaldes, kurā teikts, ka 1. februārī ir saņemts autoruzrauga SIA "Building Construction Design" izstrādātais atzinums un tajā norādīts:


"Apsekošanas laikā fiksēti dažādi nesošo konstrukciju bojājumi gan pārplānojamajās telpās, gan kāpņu telpā.

[..] ārsienas daļas posms (2.stāvā plaisu rajonā) izbūvēts ar nepietiekamu horizontālo sasaisti ar dzelzsbetona kolonu un pārsegumu, un uz sienu balstās vēl viens stāvs, kā rezultātā vertikālā noturība nav pietiekama un siena var brīvi izkļauties uz ēkas ārpusi. Esoša situācija tiek uzskatīta par nākotnē bīstamu, un nepieciešams to novērst pēc iespējas ātrāk".


Pamatojoties uz šo atzinumu, Būvvalde savukārt pieņēmusi lēmumu, ar kuru pašvaldības administrācijai uzdots:


1.Pasūtīt izmaiņas akceptētajā Apliecinājuma kartē, paredzot risinājumu ēkas otrā stāva zonā ārējās sienas nostiprināšanai, savelkot to ar dzelzsbetona kolonu, siju, pārsegumu vai citām izbūvējamām konstrukcijām.


2.Pārtraukt būvdarbus objekta telpās, kurās ir plaisas, līdz izmaiņu Apliecinājuma kartē, izstrādāšanai un saskaņošanai Būvvaldē".