Īstenojot Liepājas kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, šogad ir pabeigti pirmie būvdarbi un arī izmaksāta pašvaldības līdzfinansējuma daļa par tiem.

Kā informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, būvvaldes komisija ir pieņēmusi ēkas Bāriņu ielā 21A fasādes restaurācijas 1. kārtas darbus. Šajā vasarā īstenoti  būvdarbi, kas ir nosīmīgs solis šīs 20. gadsimta sākumā būvētās, mākslinieciski un vēsturiski vērtīgās būves restaurācijā.

Ir aizdarītas septiņas plaisas, kas varēja veicināt fasādes apdares tālāku bojāšanos. Plaisu izveidošanās cēloņi varēja būt komunikāciju rakšanas darbi, intensīvās autosatiksme vai klimata apstākļi.

Būvnieki veica ielas fasādes erkera plaisu attīrīšanu, skalošanu un nostiprināšanu, izmantojot nerūsējoša tērauda  enkurus un saistvielu, kas nesatur cementu un piemērota konstrukcijas mūru stiprības paaugstināšanai, nerada nevēlamas izmaiņas vēsturisko ķieģeļu, akmeņu un mūrjavas struktūrā.

Virs katras šuves uzlikti "monitoringa lineāli", kas līdz citu darbu uzsākšanai ļaus vērtēt, vai bojājumu paplašināšanās ir novērsta. Uzlīmes virs plaisām šobrīd, kad pagājuši vairāki mēneši kopš būvdarbu noslēguma, nav bojātas un liecina, ka restaurācijas metode bijusi efektīva.

Ēka ir gara, taisnstūra divu stāvu būve ar galveno fasādi un korpusu pagalma pusē. Kā secinājuši būves arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veicēji Kristīne Veinberga  un  Juris Zviedrāns, tad nekur citur Latvijā nav šādas uzbūves jūgendstila fasādes.  

Pret Bāriņu ielu vērstā (galvenā) fasāde "ir piesātināta, detaļās, faktūrās un ornamentiem bagāta, darināta, izmantojot kaļķa/cementa javu". Turpretim daļa no sānu fasādes, tā, kas ir pret blakus esošo ēku Bāriņu ielā 21, būvēta no koka, apšūta ar dēļiem, taču risināta atšķirīgi, bagātākās formās nekā pārējās pagalma puses sienas.

Plaisas aizdarīja SIA "Liepājas celtniecības kompānija", kas piesaistīja partnerus no firmas "Target water proof".  Ar līdzīgu paņēmienu ķieģeļu sienas plaisa ir likvidēta, nesen atjaunojot Līvas kapu kapliču, atgādina "Liepājas celtniecības kompānija" pārstāvis Andis Šakers-Pelcmanis.

2015. gadā ir veikta ēkas Bāriņu ielā 21A arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un izstrādāts fasāžu restaurācijas būvprojekts. Pašvaldība līdzfinansēja šo dokumentācijas sakārtošanu 1752 eiro apjomā.
Arī minētos 1. kārtas būvdarbus  šovasar līdzfinansēja pašvaldība – tie izmaksājuši 3501,79 eiro.

Divus gadus pēc kārtas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2016. gadā iesniegto kopējais projektu iesniegumu skaits ir 33. Neviens šogad nav noraidīts, taču vairākos gadījumos izvērtēšanas komisija ir precizējusi vai koriģējusi no pašvaldības piešķiramo summu.  Projektu kopējā summa ir 145 268 eiro, bet pašvaldības atbalsts – 81 479 eiro.

Līdz 1.decembri trim objektiem ir pabeigta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, četros projektos pabeigti  restaurācijas būvdarbi. Apjomīgākie restaurācijas darbi šogad ir pabeigti  Kr. Valdemāra ielā 11 – īstenots fasāžu restaurācijas projekts par 23 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums: 14 916,39 eiro.

2015. gadā pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 30 projekta pieteikumiem. No tiem uz 2016. gada 1. decembri ir pabeigti 27 projekti – veikta ēku arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un izstrādāti restaurācijas būvprojekti, par ko arī izmaksāts paredzētais līdzfinansējums.