Noslēdzies iepirkums par tiesībām veikt būvdarbus projektā "Roņu ielas pārbūve, Liepājā 1.kārta", kurā līguma slēgšanas tiesības Iepirkumu komisija 29. maijā piešķīrusi SIA "A-Land", portālam irliepaja.lv apstiprināja domes izpilddirektora vietnieks un komisijas priekšsēdētājs Didzis Jēriņš, norādot, ka "vēl nav beidzies desmit dienu termiņš, kurā iespējams komisijas lēmumu pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojam".


SIA "A-Land" piedāvātā kopējā līgumcena ir 1 172 575,77 eiro (bez PVN).

Otra pretendenta – SIA "CTB" piedāvātā cena bija augstāka – 1 286 026,84 eiro.

Projekts "Roņu ielas pārbūve, Liepājā 1.kārta" tiek īstenots lielāka projekta – "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela)" ietvaros.

Projekta pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt izeju uz pludmali Roņu ielas galā. Tas nozīmē gan dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, gan gājēju celiņu un taku, koka seguma laipas, laukumu, kāpņu utt. izbūvi saskaņā ar SIA "Firma L4" izstrādāto būvprojektu. Tāpat pludmales izeju paredzēts nodrošināt ar informācijas stendiem un norādēm. Būvniekam arī jānodrošina kāpu eroziju mazinoši risinājumi (nožogojumi, stiprinājumi), labiekārtojuma arhitektoniskie elementi – soli, urnas, velostatīvi, ģērbtuves, stacionāras tualetes, duša, tāpat arī dažādi apstādījumi.

Līguma izpildes termiņš ir ne ilgāks par 240 dienām pēc būvobjekta nodošanas būvniekam darbu uzsākšanai.