Turpinot tramvaja sliežu ceļa rekonstrukciju, no trešdienas, 5. jūlija, plānots paplašināt būvdarbu norises zonu Rīgas ielā, līdz ar to šobrīd automašīnu kustībai slēgtais ielas posms tiek pagarināts līdz Jelgavas ielai, portālu informēja Andrejs Rjabcevs SIA "Liepājas tramvajs" sabiedrisko attiecību vadītājs.  


Uzņēmums SIA "Baltijas būve" kopš maija vidus Rīgas ielā veic tramvaja līnijas pārbūves darbus un plānota arī apakšzemes komunikāciju nomaiņa, tādēļ būvdarbu zonā tiek veikti rakšanas darbi un automašīnu satiksme nav iespējama. Līdz šim satiksmei bija slēgts Rīgas ielas posms no pagrieziena uz Raiņa ielu līdz Tirgus ielai, taču ar šo nedēļu slēgts būs arī posms no Tirgus ielas līdz Jelgavas ielai, vienlaikus paredzot autovadītājiem iespēju šķērsot Rīgas ielu pa Tirgus ielu.


Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām, turpmāk slēgto posmu apbraucot pa Raiņa ielu un Jelgavas ielu vai izvēloties citur alternatīvus ceļus.


Tramvaju kustība būvdarbu laikā netiks būtiski traucēta, taču pasažieri tiek aicināti izturēties saprotoši, ka šobrīd vērienīgo rekonstrukcijas darbu laikā ir iespējamas nelielas atkāpes no kursēšanas grafika, kas saistīts ar tramvaju kustību atsevišķos ceļa posmos pa vienu sliežu ceļu ar pārmiju palīdzību, kas reizēm var radīt aizkavēšanos.


Tramvaju sliežu ceļa pārbūve ir secīgs turpinājums 2014. gadā aizsāktajiem tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem Liepājā, un to mērķis ir nodrošināt būtiskus uzlabojumus tramvaju pārvadājumu sistēmas darbībā, nodrošinot tramvaju kustības regularitāti un samazinot tehnisko avāriju risku.


Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu būvdarbiem paredzētais laiks ir no šī gada maija līdz decembrim.


SIA "Liepājas tramvajs" iepirkuma rezultātā šī gada 31. martā ir noslēdzis būvdarbu līgumu ar SIA "Baltijas būve" par tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi Jaunliepājas un Vecliepājas ielu posmos. Būvdarbu līgums noslēgts par summu EUR 8 668 486,24, neskaitot PVN.


Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 4.5.1.1 Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) 4. kārtas ietvaros, realizējot projektu Nr.4.5.1.1/21/I/004 "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta".