Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisija arī pēc publiskās apspriešanas rezultātu noskaidrošanas tomēr atbalstījusi 62 koku izciršanu topošā kempinga vietā.

Komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par 62 koku ciršanas ieceri projekta "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā" ietvaros.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas laikā saņemtas 16 elektroniski aizpildītas anketas un 2 e-pasta vēstules, kurās trīs respondenti atbalsta koku ciršanu, bet 15 respondenti neatbalsta. Tie, kuri atbalstījuši koku ciršanas ieceri, uzskata, ka tiks sakārtota vide pie dīķīšiem un atbalsta, jo tiks likvidētas 33 papeles, kas ir mazvērtīgi koki.

Savukārt respondenti, kuri neatbalsta koku ciršanu, pauž šādus argumentus:
- nedrīkst izcirst kokus parka zonā;
- nedrīkst izcirst tik daudz kokus;
- Vētru ielas izbūve nav aktuālākā problēma Liepājā;
- labāk naudu tērēt pilsētas uzturēšanai;
- nedrīkst būvēt kempingu pilsētas teritorijā;
- koki nodrošina svaigu gaisu;
- koki ir vērtība;
- vēlos, lai šeit saglabā zaļo zonu.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, var secināt, ka no tiem iedzīvotājiem, kuri piedalījušies publiskajā apspriešanā, vairums ir pret šo koku ciršanu, secina komisija.

Tomēr komisija 7.novembrī pieņēmusi lēmumu "konceptuāli atbalstīt SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā", kas paredz 62 koku likvidāciju".

Piebildīsim, ka sākotnēji SIA "Evolution Road" izstrādātāja projektā bija paredzēts likvidēt tikai 33 kokus, taču komisija, novērtējot teritoriju dabā, rekomendēja SIA "Evolution Road" paredzēt arī 11 papeļu likvidāciju, to vietā paredzot jaunus koku stādījumus.

Kad projekts tika nodots sabiedriskajai apspriešanai, tad jau bija paredzēta 62 koku izciršana: "Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt 22 Berlīnes papeles, 11 Kanādas papeles, 11 bērzus, trīs kļavas, divus vītolu pudurus, vienu osi, vienu apsi, vienu priedi, vienu gobu, vienu pīlādzi, vienu blīgznu un septiņus augļu kokus (piecas meža bumbieres, Kaukāza plūmi un smiltsērkšķus)".