Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 2023. gada 5.decembra sēdē publiskai apspriešanai tika nodota divu koku ciršana Tvaiku iela Liepājā, uz pašvaldībai piekritīgās zemes, starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumiem Mežu ielā 31B un Mežu ielā 29, ielas brauktuves un ietves izbūvei, portālu informēja Apstādījumu uzraudzības komisija.

Objekts: Tvaiku iela Liepājā, zemes vienības kadastra Nr. 17000120940.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas Komunālā pārvalde, NMR kods: 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 480 965.


Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2024. gada 19. līdz 28. janvārim.

Koku ciršanas pamatojums:
būvniecības iecerē "Tvaiku ielas pārbūve posmā no Krūmu līdz Mežu ielai, Liepājā" paredzēts izbūvēt ielas brauktuvi ar asfaltbetona segumu un ietves posmu ar betona bruģa segumu, ierīkot nobrauktuves uz esošas apbūves zemesgabaliem un izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju. Nocērtamie koki atrodas projektētās ielas brauktuves robežās. Būvniecības iecerē norādītas vietas perspektīvā paredzētiem koku stādījumiem.

Viedokļa izteikšana

Publiskās apspriešanas anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības sistēmā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

• Koku ciršanas apspriešanas planšete apskatāma ŠEIT.
• Publiskās apspriešanas anketa apskatāma ŠEIT. (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.


Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā "Aktuālās apspriešanas" un sadaļā "Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdēs izskatītie jautājumi".