Pirmdien, 15.maijā, sāksies pludmales sezona un dežūras Liepājas pludmalē uzsāks pludmales glābēji. Kā katru gadu, pirms šā datuma ir sakārtots un izvietots pludmales inventārs: koka laipas, pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas, soliņi, norādes zīmes, sagatavotas atvēršanai gan pārvietojamās, gan stacionārās tualetes, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pārvietojamā inventāra izvietošana un stacionārā labiekārtojuma sagatavošana sezonai sākās aprīļa vidū – ar aprēķinu, lai līdz peldsezonas sākumam galvenie uzdevumi būtu paveikti.

Pagājušajā gadā ir pabeigta trīs pludmales izeju izbūve un labiekārtošana: pie centra glābšanas stacijas, izejā aiz “Pūt, vējiņi!” un Kūrmājas prospekta galā.

Savukārt 2021.gadā pašvaldība arī ar ES finansiālu atbalstu ir labiekārtojusi pludmales izeju Roņu ielas galā. Šajās vietās esošās stacionārās tualetes, dušas, pārģērbšanās kabīnes un cits inventārs lietotājiem būs atvērts no 15.maija.

Pārvietojamās pārģērbšanās kabīnes, tualetes, atkritumu urnas, soliņi, laipas un cits inventārs, kas agrāk tika izmantots minēto pludmales izeju zonās, ir pārcelts kā papildinājums citās septiņus kilometrus garā liedaga vietās.

Līdz ar peldsezonas sākumu sāksies pludmales glābšanas dienesta dežūras. Abās Zilā karoga pludmalēs (Centra un Dienvidrietumu pludmalē) glābēji līdz septembra vidum strādās ik dienu, no pulksten 10 līdz 22. Peldvietu novērošana notiks, izmantojot videokameras un veicot patrulēšanu krastā un jūrā.
 
Šovasar apmeklētāju drošību pludmales glābējiem būs iespējams uzraudzīt arī no trešā torņa – liedagā, iepretim centra glābšanas stacijai, šā gada februārī ir pabeigta jauna, piecus metrus augsta novērošanas torņa uzstādīšana un montāža.

Tornis atrodas tuvāk jūrai, tieši liedagā, kur vasarās pulcējas visvairāk apmeklētāju, līdz ar to glābējiem būs iespējas efektīvāk veikt savus uzdevumus.

Līdz šim atpūtnieku drošību glābēji uzraudzīja no torņiem centra un Dienvidrietumu peldvietā jeb Liedaga ielas galā. Taču centra glābšanas stacijas tornī dežurantam skata panorāmu daļēji aizsedz kāpas un krūmāji. Tāda situācija ir izveidojusies pakāpeniski, smilšu un kāpu pārvietošanās dēļ vairāku desmitu gadu garumā. Tāpēc pašvaldība pieņēma lēmumu uzstādīt vēl vienu novērošanas torni.

Pludmales apmeklētāji ir aicināti stingri ievērot glābšanas dienesta norādes un brīdinājumus, sadarboties ar dienesta darbiniekiem un iepazīties ar informāciju, kas pieejama pludmalē.

Abu peldvietu robežas ūdenī, tāpat kā iepriekš, peldsezonas laikā tiks apzīmētas ar koši sarkanām, kopskaitā, 36 bojām. Bojas atradīsies tādā attālumā no krasta, kas nerada papildu riskus peldētāju drošībai. To izvietošana notiks maija beigās vai jūnija sākumā - tas ir atkarīgs no laika apstākļiem un ūdens temperatūras.

Abās peldvietās ir izvietoti liela izmēra stendi ar informāciju par pludmales zonējumu, par drošību uz ūdens, glābēju karogu signālu nozīmi, par kārtību, kas jāievēro apmeklētājiem.

Šajos stendos peldsezonas laikā regulāri tiks atjaunoti Veselības inspekcijas dati par ūdens tīrību un cita informācija.

Drošas peldēšanas zonas liedagā apzīmēs piloni ar norādi: “Peldēt starp karogiem!”, kas apzīmēs zonas, kurā strādā glābēji.

Ja laika apstākļu dēļ peldēties būs aizliegts, tad novērošanas torņos un liedagā tiks pacelti sarkanie aizlieguma karodziņi.

Centrālās glābšanas stacijas tornī esošais elektroniskais tablo vēstīs operatīvu  meteoroloģisko informāciju, par peldēšanās apstākļiem/drošību, rādīs tālruņa numuru, kā sazināties ar glābējiem un citu informāciju.

Uz pārģērbšanās kabīnēm liedagā būs lasāmi brīdinājumi/atgādinājumi par viltus dzintaru un drošības uz ūdens pamatnoteikumi.

Par pludmales tīrību, inventāra uzturēšanu un kopšanu, atkritumu izvešanu, smilšu sijāšanu un jūras zāļu savākšanu rūpēsies četri uzņēmumi, ar kuriem pašvaldības iepirkumu rezultātā ir noslēgti šo darbu izpildes līgumi.
       
UZZIŅAI
Uzturēšanas darbu veicēji

1. SIA Vizii Urban – labiekārtojuma inventāra un liedaga/kāpu zonas ikdienas uzkopšana, pārvietojamo tualešu izvietošana/tīrīšana, stacionāro tualešu tīrīšana/uzturēšana;
2. SIA Vides pakalpojumu grupa – atkritumu konteineru izvietošana un izvešana liedagā un pie izejām uz pludmali;
3. SIA Tranzīts L – smilšu sijāšana;
4. SIA CTB – jūras zāļu savākšana.

Liepājas pludmales inventārs un labiekārtojums
Ģērbtuves

pārvietojamas – 17 gab.
stacionāras – 10 gab.

Laipas uz pludmali
13 izejās, no tām, stacionāras – 5 vietās, ar betona segumu – 2 vietās

Soliņi
40 gab.

Tualetes
pārvietojamās – 18 gab., ieskaitot vienu cilvēkiem ar kustību traucējumiem
stacionārās – 21 gab., no tām piecas – apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām
 
Atkritumu urnas
40 gab.

Zilā karoga peldvietās ir nodrošināta dalīta atkritumu savākšana: sadzīves atkritumi, stikls, plastmasa/papīrs.