Lai rastu plānveidīgu un vienota dizaina telpisko risinājumu Liepājas pludmalei, pēc Būvvaldes iniciatīvas izstrādāts Liepājas pludmales tematiskais plānojums.

Tematiskais plānojums pludmalei un piekrastei, ko izstrādājusi SIA "CORE  projekts", paredz pēctecīgu piekrastes attīstību desmit gadiem (2015 – 2025).

Pilsētas attīstības komitejas sēdē 9.aprīlī deputātus ar to iepazīstināja pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

"Tas ir iespaidīgs dokuments savā saturiskajā vērtībā," uzsvēra Kalns.

Dokumentu uzteikusi arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas patlaban strādā pie līdzīga plāna nacionālā līmenī. Pēc VARAM speciālistu teiktā, Liepāja šobrīd ir vienīgā piekrastes pilsēta, kurai ir šāds, pašai savs teritorijas attīstības plānojums – efektīvs ilgtermiņa plānošanas dokuments, lai pašvaldība varētu mērķtiecīgi, strukturēti, secīgi un pēctecīgi attīstīt pludmali kā ilgtspējīgu publisko telpu.

Izstrādātais dokuments aptver gan Liepājas Dienvidu pludmali – no mola līdz pilsētas Dienvidu robežai, gan Ziemeļu pludmali – arī no mola līdz robežai.

Dienvidu pludmale – deviņās zonās
Dienvidu pludmale plānota, sadalot to deviņās zonās, katrai no kurām paredzēta secīga un pēctecīga attīstība turpmākajiem desmit gadiem.

Pludmales zonas virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem sadalītas šādi: D1 – Pastaigu zona; D2 – Perspektīvā kūrorta zona; D3 – Centrālās pludmales zona (Zilā karoga peldvieta); D4 – Ģimenes atpūtas zona (Zilā karoga peldvieta); D5 – Jūras veselības zona; D6 – DR pludmales zona (Zilā karoga peldvieta); D7 – Ūdens sporta aktivitāšu zona; D8 – Dabas atpūtnieku zona, D9 – Nūdistu pludmale.

Katrai zonai izstrādāts savs funcionālais (labiekārtojuma) un tematiskais risinājums. Piemēram D1 zonā (no Roņu ielas) paredzēta savdabīgas pastaigu rampas izbūve, te iedalīta vieta arī suņiem, plānota mola rekonstrukcija utt.

Centrālās pludmales zonā (D3) plānota Peldu mājas renovācija un apkārtnes labiekārtošana, "Pūt, vējiņi!" un tenisa kortu rekonstrukcija utt.

Ģimenes atpūtas zonā (D4) – rotaļu laukumi un atrakcijas.

Jūras veselības zonā (D5) paredzēta ne tikai Pērkones ielas izeja uz jūru, bet arī Robežu ielas atvēršana, veselības centra izveide u.c.

Dabas atpūtnieku zonā (D8) plānota skatu torņa izbūve, pikniku parks, ūdensatrakciju parks, kempings u.c.

Visās zonās ietverti konceptuāli risinājumi veloceliņiem, kā arī pludmales aprīkojumam, norāžu tīklam un apgaismojumam.

Ziemeļu pludmalē – sešas zonas
Ziemeļu pludmales tematiskais plānojums sākas ar Z1 zonu, kuras kodols ir Vēja enerģijas parks un lielā būna (krasta aizsargbūve), pavisam plānotas sešas zonas: Z1 – Ziemeļu dabas energoresursu parks; Z2 – Z fortu militārā mantojuma zona (Baterija Nr. 1. un 23.); Z3 – Piedzīvojumu un mežaparka zona; Z4 – Klusās pludmales zona; Z5 – Z fortu militārā mantojuma zona (Baterijas Nr.3.); Z6 – Perspektīvā rekreācijas teritorija.

Tematiskais plānojums Ziemeļu pludmalei risina arī fortu konservācijas un apkārtnes labiekārojuma tēmas. Aktīvās atpūtas zonas sasaucas ar “Arhitekta G.Vīksnas birojā" izstrādāto Beberliņu attīstības plānu (Piedzīvojumu mežs u.c.).

Z4 zonā paredzēta promenāde un "Karostas dārzu pilsētas" (savrupmāju rajons) izveide.

Visu zonu sasaiste risināta ar īpaša tūristu vilciena, apgaismojuma un norāžu tīklojuma palīdzību.

Pludmales dizains, zīmols, mārketings
Tematiskais plānojums ietver arī pludmales dizaina koncepciju un labiekārtojuma elementu dizaina vadlīnijas. Tāpat plānā iekļauti arī inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācija, elektrība) risinājumi.

Dienvidu pludmales dizains katrā zonā balstās uz trīs pakāpju sistēmas: "Pludmales vārti", "Liedaga vārti", liedags.

Pludmales vārti, kas izvietoti pilsētas teritorijas un pludmales kāpu sadures joslā, paredz funkcionālu un stacionāru labiekārtojumu ar vides objektu – zonas simbolu – centrā.

Savukārt Liedaga vārtu kompozīcija paredzēta lineāra, paralēli kāpu joslai, izejot cauri šiem "vārtiem" apmklētāji no kāpu zonas nonāks pludmalē.

Liedaga zonā iecerētas koka seguma takas, soliņi, atkritumu urnas, velostatīvi, pludmales mēbeles, ģērbtuves utt.

Līdzīgi risināts Ziemeļu pludmales dizains – tur "Piekrastes vārti" ved uz "Stāvkrasta vārtiem", caur kuriem apmeklētāji nonāk pludmalē.

Pludmales dizains arī paredz katrai zonai savu krāsu risinājumu jeb "tematisko krāsu kodu".

Plānojums arī piedāvā mārketinga stratēģiju, kā arī taktiskus soļus – vietējā un starptautiskā mērogā – mērķu sasniegšanai, sākot ar oficiāla kūrortpilsētas statusa iegūšanu, liela mēroga “tūrisma magnētu" izveidi pludmalē un to izmantošanu mārketingā, saskaņotu pludmales abu daļu – Dienvidu un Ziemeļu – attīstību, infrastruktūras pilnveidošanu, norāžu sistēmas izveidi, piekļuves sakārtošanu, pastāvīgu sabiedrības informēšanu par iecerētajiem un aktuālajiem pludmales attīstības projektiem, beidzot ar sadarbības projektiem un pludmales popularizēšanu Eiropā, NVS un Krievijā, pludmales iekļaušanu vienotā Liepājas tūrisma piedāvājumā un transporta infrastruktūras attīstīšanu nokļūšanai līdz Liepājas pludmalei.

Tāpat tematiskais plānojums piedāvā īpašu pludmales zīmolu, kas simbolizē sauli, vēju, jūru, smiltis.