Aizvadītāja janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja divus lēmumprojektus, kas saistīti ar Zirgu salas attīstību, un vienu – ar netālu esošo Ezermalas ielu.  

Atbalstu saņēma lēmumi iesniegt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu iesniegumu atlases konkursā projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā" un projektu  "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde".

Īstenojot projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā" – apgaismojuma izbūvi līdz Dabas mājai un skrituļošanas trasei, krūmu izciršanu, teritorijas izlīdzināšanu un uzbēršanu, sagatavojot jaunas Zirgu salas teritorijas attīstībai –, vēl vairāk tiks mazināta salas līdzšinējā degradējošā ietekme uz vidi, sekmēta Zirgu salas pieejamība, pielāgojot to gan tūristu, gan pilsētnieku vajadzībām atpūtai brīvā dabā.

Deputāti apstiprināja arī projekta "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā" kopējās izmaksas 460 900 eiro apmērā, no kurām 90% (414 810 eiro)  sedz EJZF, pārējos desmit procentus – pašvaldība.

Savukārt projekta "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde" kopējās izmaksas tika apstiprinātas 650 000 eiro apmērā, un arī no tām 90% (585 000 eiro) sedz fonds.  

Attīrīšanas tehnikas iegādes mērķis ir Liepājas ezera un upju gultņu attīrīšana, uzturēšana, kā arī ūdenstilpju bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.


Projekta ietvaros plānots iegādāties traktoru komplektā ar dažāda veida aprīkojumu ūdenstilpju un krasta līnijas apsaimniekošanai

– rakšanai, pļaušanai, grābšanai u.c. Ar šīs tehnikas palīdzību varēs attīrīt ezeru un tam pieguļošās teritorijas 50 ha platībā. Tas savukārt veicinās ūdens tūrisma attīstību un makšķernieku piekļuvi ezeram.

To sekmēs arī lēmums atbalstīt projekta "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā" sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai Latvijas Vides aizsardzības fonda atklātajā projektu iesniegumu konkursā.

Šī projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 76 550 eiro, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonds finansē 30 000 eiro, bet pašvaldība – 46 550 eiro.

Projekta "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā" ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju aptuveni 300 m2 platībā, izveidot bruģētu laukumu laivu piekabju nobraukšanai aptuveni 195 m2 platībā, uzstādīt divas platformas laivu pietauvošanai, vienai no tām nodrošinot vides pieejamību, uzstādīt informācijas stendu un laivu skaitītāju.

Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošana plānota no 2021. gada marta līdz 2022. gada 30. oktobrim.

Savukārt abu ar Zirgu salas attīstību saistīto projektu īstenošana, ja tie iegūs EJZF atbalstu, varētu sākties vasaras sākumā, portālam irliepaja.lv sacīja pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.