Aizvadītajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti atbalstīja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes ierosinājumu nodot izsolei nomas tiesības uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala Zirgu salā 2.

Kā teikts lēmuma anotācijā, nekustamais īpašums Zirgu salā 2, saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, atrodas Dabas teritorijā, Līnijbūvju izbūves teritorijā un Ūdeņu teritorijā. Dabas teritorijā ir atļauta izmantošana, kas saistīta ar mežsaimniecību, pasīvo un aktīvo brīvdabas atpūtu un dabas aizsardzību. Pie autostāvvietām atļauts izvietot būves tūristu un atpūtnieku apkalpošanai, piemēram, sporta inventāra nomas punktu, tirdzniecības vai kafejnīcas paviljonu.

Būves maksimālais augstums var būt četri metri, maksimālais apbūves laukums – 60 m2.