Maijā noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkums "Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana atbilstoši Liepājas pilsētas domes apstiprinātajam Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānam 2020.  – 2025. gadam". 


No trim pretendentiem, kas bija pieteikušies konkursā, komisija izraudzījās SIA "Arvore", kuras piedāvātā līgumcena – 16 186, 10 (bez PVN) – bija otra zemākā aiz pretendenta, kuru komisija no dalības iepirkumā izslēdza nodokļu parāda dēļ.


SIA "Arvore" piesaistījusi arī apakšuzņēmēju – SIA "Baltic Emporium", un, kā portālam irliepaja.lv apstiprināja domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece,


"Baltic Emporium" jau veicis pirmreizējo latvāņu izplatības vietu apstrādi.

Tai sekos vēl viena, pēc kuras tiks izvērtēts rezultāts.


Līguma izpildes termiņš ir līdz 2024. gada 30. septembrim.


Pilsētas attīstības komitejas deputāti jau 13. februārī atbalstīja pašvaldības Vides nodaļas ierosinājumu finansēt latvāņu (Sosnovska latvānis) izplatības ierobežošanas pasākumus.


Kaitīgais augs savairojies dabas liegumā "Liepājas ezers", Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā.


Deputāti arī apstiprināja latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020. – 2025. gadam.


Atbildīgā par plāna īstenošanu ir Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece.