Liepājai piešķirs 242 696 eiro, lai kompensētu avārijas seku likvidēšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, liecina sagatavotais rīkojuma projekts, kas pieejams Tiesību aktu portālā (TAP), ziņo LETA.

Finanšu ministrijai plānots uzdot no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 242 696 eiro apmērā pārskaitīšanai SIA "Liepājas ūdens".

Līdzekļi paredzēti, lai kompensētu izdevumus saistībā ar jūlijā notikušās avārijas seku likvidēšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33.

LETA jau ziņoja, ka 23.jūlija, pievakarē Liepājā, Šķēdē, sabrukusi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena, radot daļas neattīrītu kanalizācijas ūdeņu noplūdi jūrā.

Būve bija celta 2009.gadā. Ņemot vērā, ka tā ir virszemes būve, speciālisti to apsekojuši katru dienu, un nekas neesot liecinājis, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena varētu atdalīties.

Valsts vides dienests secināja, ka no Liepājas attīrīšanas iekārtām jūrā nonākušais notekūdeņu apjoms nav radījis paliekošu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.

Sabrūkot vienai no Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu priekšattīrīšanas sekciju sienām, Baltijas jūrā tika novadīti aptuveni 12 000 kubikmetru neattīrītu notekūdeņu.