Būvvaldes komisija aizvadītā gada nogalē (29. decembrī) pieņēmusi ekspluatācijā jaunu objektu brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas teritorijā Zirgu salā – inženierbūvi – velobraukšanas un skrituļošanas ceļu. Līdz ar to ir sperts vēl viens solis salas attīstībā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Būvprojekta ietvaros, veicot salas vidusdaļā esošās agrākās atkritumu izgāztuves daļas rekultivāciju, ir izbūvēts un labiekārtots velobraukšanai un skrituļošanai piemērots  trīs metrus plats asfaltēts ceļš 1,2 km garumā, ko sniegotās ziemās varēs izmantot kā slēpošanas trasi.  

"Gandarījums, ka, neskatoties uz visā pasaulē valdošo pandēmiju, attīstība Liepājā neapstājas un kopīgiem spēkiem turpinām uzlabot Zirgu salu, kas pēdējo gadu laikā
liepājniekiem un pilsētas viesiem kļuvusi par iemīļotu atpūtas vietu. Mērķtiecīgi un plānoti arī turpmāk attīstīsim šo teritoriju, lai tā kļūtu vēl pievilcīgāka un dažu minūšu gājiena attālumā no pašas pilsētas sirds iedzīvotājiem būtu nodrošinātas lieliskas atpūtas iespējas," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Būvnieki paralēli asfaltētajam ceļam ierīkojuši arī skeitborda trasi 70 m garumā un puķu dobi 260 kvadrātmetru platībā, kur no nākamās vasaras zaļos graudzāles.

Veikta arī piegulošās teritorijas planēšana un apsēšana ar zālienu 16 972 kvadrātmeru platībā.

Tādejādi kopumā ir samazināta bijušās izgāztuves degradējošā ietekme uz Liepājas ezera piekrasti un papildinātas pilsētas iedzīvotāju un viesu aktīvās atpūtās iespējas pie dabas.


Liepājas pašvaldība projekta īstenošanai ir piesaistījusi Eiropas Jūrlietu un zivjsaimniecības fonda līdzekļus.

Atkarībā no piejamā finansējuma, nākotnē iecerēts īstenot citas būvprojekta kārtas – izbūvēt otru asfaltētā veloceļa/skrituļošanas/slēpošanas trases loku, jaunas pastaigu takas, ierīkot apstādījumu dobes un trašu apgaismojumu.

Ekspluatācijā pieņemtais objekts ir secīgs turpinājums pārmaiņām, kas Zirgu salā aizsākās līdz ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu 2013. gadā – tad ezera daļā, kas iekļaujas NATURA 2000 teritorijā, izbūvēts putnu novērošanas tornis un vienu kilometru gara dabas taka.

Vēlāk, jau ar pilsētas līdzfinansējumu, Zirgu salā ir izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums, koka laipas un skatu platformas ezera krasta nogāzēs; dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem, iekārtotām atpūtas, ugunskura un makšķerēšanas vietām, ar informācijas stendiem un norādēm.

Zirgu salā 2020. gada pavasarī pieņemta ekspluatācijā, bet rudenī atklāta Dabas māja, kur notiek ar Liepājas ezera un Baltijas jūras dabas izziņu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu saistīti sabiedrības izglītošanas pasākumi, ko nodrošina Izglītības pārvalde.

Zirgu salā līdz pagājušā gadsimta 60.gadu beigām atradās pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve, un pēc tam vairākus gadu desmitus iedzīvotājiem salas teritorija nebija pieejama.

UZZIŅAI
Būvprojekts "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta" notiek: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

Projektētājs: SIA "BM–Projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA "CTB"
Būvdarbi sākti 24.05.2019 un pabeigti 19.11.2020

Galvenie paveiktie darbi:
– teritorijas planēšana un izlīdzināšana
– krūmu zāģēšana un celmu laušana
– uzbēruma veidošana
– zālāja ierīkošana
– asfalta seguma izbūve
– apstādījumu veidošana
Būvniecības kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja apliecinājuma) ir:
278 348.03 euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – 212 499.99 euro.