Ar Liepājas domes 16.novembra lēmumu pagarināts termiņš komandītsabiedrības "KMRSK" zemes nomas līgumā noteiktajam nosacījumam par īslaicīgās būves novietošanu un darbības uzsākšanu.


Runa ir par kafejnīcu pludmalē Roņu ielas galā. Būve jau pabeigta, bet vēl nav uzsākts tās ekspluatācijā nodošanas process, portāls uzzināja būvvaldē.


Grozītajā nomas līgumā teikts, ka atzīmi par īslaicīgās būves novietošanas nosacījumu izpildi un darbību iznomātajā zemesgabalā jāuzsāk līdz 2024. gada 1. aprīlim. Pagaidām nomnieks turpinās maksāt nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā un nosolīto nomas maksu – 3060 eiro gadā (plus PVN), teikts lēmuma anotācijā.


Jau vēstīts, ka "KMRSK" līgumu par zemesgabala, Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr. D1) daļas, nomu ar pašvaldību noslēdza 2021. gada 1. oktobrī, lai veidotu pludmales kafejnīcu. Sākotnējais līgums paredzēja, ka nomniekam līdz 2022.gada 20.maijam jāsaņem pilsētas būvvaldes atzīme par īslaicīgās būves novietošanas nosacījumu izpildi. Taču nosacījuma izpildi aizkavēja nepieciešamība saņemt sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu, ko prasīja Valsts vides dienests. Tāpat bija jāizvērtē iespējamais plūdu apdraudējums un tas, kā rīkoties šādās situācijās turpmākajās rudens, ziemas un pavasara sezonās.