Līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu sētiņu izveidei 2018. gadā pašvaldība izsludina projektu konkursa trešo kārtu.

Iedzīvotāji savus projektus var iesniegt līdz 5.oktobrim. Pieejamais līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 17 600 eiro, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Projektu konkurss tiek organizēts, lai uzlabotu Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu.

Konkursa pirmajās divās kārtās projektus iesniedza dzīvokļu īpašnieku biedrības "Četri vītoli", "Jūras 5" un namu apsaimniekotājs SIA "Namu serviss Apse", kas saņēma maksimālo līdzfinansējumu – 800 eiro katrs.

Pašvaldība projektu konkursā līdzfinansējumu piešķir sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem, kā arī ēkas, kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/atkritumu-setinas vai klātienē darba dienās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvalde" (Peldu ielā 5).

Projektu pieteikumus līdz 5. oktobrim var iesniegt klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6), pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" (Peldu ielā 5) vai nosūtot pa pastu.