Aizvadītajā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu pagarināt labošanas un papildināšanas termiņu būvprojektam minimālā sastāvā "Esošās peldu iestādes pārbūve un SPA viesnīcas jaunbūve M. Valtera 13, Liepājā".

Lūgumu pagarināt administratīvā akta – būvatļaujas vai lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju – pieņemšanas termiņu līdz šā gada 6.oktobrim, bet iespēju papildināt būvniecības ieceri – līdz 2.oktobrim, domei izteica minimālā sastāva būvprojekta izstrādātāja biroja "K Idea" deleģētais arhitekts Andris Kokins.

Lūgums pamatots ar nepieciešamību saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes gala lēmumu, kas neiekļaujas būvvaldes noteiktajā termiņā, kurš beidzās 23.janvārī.
    

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pērn 6. oktobrī Būvvaldē tika iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā "Esošās peldu iestādes pārbūve un SPA viesnīcas jaunbūve M. Valtera 13, Liepājā", ko iecerējusi īstenot SIA "Liepojos kopos".

Būvvalde iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā izvērtēja un 11. oktobrī un, konstatējot nepilnības, sniedza detalizētu trūkumu uzskaitījumu un atdeva atpakaļ projekta attīstītājam būvprojekta papildināšanai un labojumiem. Tas bija jāizdara līdz šā gada 23. janvārim.

Kā toreiz sacīja būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls, "iedevām maksimālo termiņu – četrus mēnešus, jo ir nepieciešams daudz gan juridisku, gan tehnisku papildinājumu un labojumu".

Jau vēstīts, ka jūnijā žūrijas komisija, izvērtējot deviņus metu konkursā par vēsturiskās Vannu mājas pārbūvi par SPA centru iesniegtos darbus un iepazīstoties ar iedzīvotāju vērtējumu, pieņēma lēmumu 1. vietu piešķirt darbam ar devīzi "SPA22", ko izstrādājusi Rīgā reģistrētā pilnsabiedrība "ZGT" (Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons).