Pilsētas attīstības komitejas deputāti ceturtdien, 13. februārī atbalstīja pašvaldības Vides nodaļas ierosinājumu finansēt latvāņu (Sosnovska latvānis) izplatības ierobežošanas pasākumus.


Kaitīgais augs savairojies dabas liegumā ‘”Liepājas ezers’’, Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā.


Latvāņu apkarošanas mērķim deputāti atvēlēja prasītos 6500 eiro gadā (summa var tikt precizēta pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas).


Apstiprināja arī latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020. – 2025. gadam.


Atbildīgā par plāna īstenošanu ir Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece.