Noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkums Baseina ielas pārbūvei posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai. Pieteikumus iesnieguši divi komersanti – SIA "A-Land", kas gatava darbus veikt par 196 608,5 eiro, un SIA "CTB", kuras piedāvājums ir 200 930,92 eiro. Iepirkumu komisija patlaban izvērtē abus piedāvājumus.


Pārbūves ietvaros plānoti ceļa darbi – vecā seguma demontāža no ietvēm un brauktuves, un jauna asfaltbetona klāšana, kā arī bruģa seguma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas un elektroapgādes tīklu izbūve un citi darbi.


Pēc domes izpilddirektora vietnieka Didža Jēriņa sacītā, Baseina ielas segums ir ļoti sliktā stāvoklī, turklāt līdz šim tur nav bijusi izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma.